• Anasayfa
  • |
  • 2021 Yılı Beyan Dönemi Tanıtımı

2021 Yılı Beyan Dönemi Tanıtımı

Sayın Üyemiz,

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine intikal eden 07.03.2022 tarihli ve 32739 sayılı ekli yazıda; yıllık gelir vergisi beyannamesi ile ilgili olarak rehber, görsel ve broşürler hazırlandığından bahsedilerek hazırlanan dokümanların Oda/Borsa üyelerine duyurulması konusunda destek talep edilmektedir. İlgi yazı ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

254_1592_sirk_ler_no_254_2021_y_l_beyan_d_nemi_tan_t_m_.pdf