• Anasayfa
  • |
  • 2015 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına İlişkin Tebliğ (İthalat 2014/20)

2015 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına İlişkin Tebliğ (İthalat 2014/20)

Ekonomi Bakanlığı’nca hazırlanan, 2015 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına İlişkin Tebliğ (İthalat 2014/20) 26.09.2014 Tarih ve 29131 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmış olup, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
Söz konusu Tebliğ’de;
 - İthalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın hazırlanması aşamasında, ilgili şirketlerin, Sivil Toplum Kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve talepleri; 474 sayılı “Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun”un Bakanlar Kurulu’na tanıdığı yetki ve taraf olduğumuz Gümrük Birliği, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması, Serbest Ticaret ve Tercihli Ticaret Anlaşmaları başta olmak üzere uluslararası yükümlülüklerimiz göz önünde bulundurularak değerlendirmeye alınacağı,
- Bu itibarla; ithale konu eşyanın ticari tanımı ve gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilerek, tatbik edilmesi talep edilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu oranına veya miktarına ilişkin gerekçeli taleplerin;
·         Şirketler ve Sivil Toplum Kuruluşları için bu Tebliğ yayımlandıktan sonra 30 gün içinde,
·         Kamu kurum ve kuruluşları için ise 1 Aralık 2014 tarihine kadar,
ekte yer alan Başvuru Formu ile Ekonomi Bakanlığı’nın ithalatrejimi@ekonomi.gov.tr elektronik posta adresine, ilgililerin kurumsal elektronik posta adresinden iletilmesi gerektiği,
            - Bu kapsamda değerlendirilen taleplere yönelik ilgililere cevap niteliğinde bir yazı gönderilmeyeceği, 2015 yılında ithalatta uygulanacak gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarının, İthalat Rejimi Kararı’nın eklerinde belirtilerek Resmi Gazete’de yayımlanacağı,
bildirilmektedir.
            Bilgilerinize arz ve rica ederiz.
                                                                                                            Saygılarımızla,
 
 
                                                                                                            Murat TUNCER
                                                                                                            Genel Sekreter
Ek: Başvuru Formu (2 sayfa) (web sayfası)
Gereği :                                                                                           Bilgi :
- Tüm Üyeler (web)                                                                           - YK Başkan ve Üyeleri
- Türk Armatörler Birliği                                                                   - İMEAK DTO Şube Başkanları
- S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop.                                                          - MK Başkanları
- VDAD
- Gemi Tedarikçileri Derneği
- Gemi Yakıt İkmalciler Derneği
- Gemi Brokerleri Derneği
- İMEAK DTO Şubeleri
- 32, 33, 34, 35, 36,40, 41, 42, 43 No.lu Meslek
Komite Başkan ve Üyeleri