• Anasayfa
  • |
  • 2013/4 Sayılı Genelge Hk.

2013/4 Sayılı Genelge Hk.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri dağıtımlı 2013/4 sayılı Genelge yayınlanmıştır.
 
Söz konusu Genelge’de ; 11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla gerek 4458 sayılı Gümrük Kanunu gerekse 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda değişiklikler yapıldığı, ayrıca 25.06.2013 tarih ve 28688 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tasfiye Yönetmeliği’nin 01.09.2013 tarihinde yürürlüğe gireceği ve meri Tasfiye Yönetmeliği ile Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Ambar Yönetmeliği ve Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Hizmet Tarifesi’nin 01.09.2013 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacağı, bu çerçevede, anılan mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan tüm yönergeler ile tasarruflu/dağıtımlı yazılar ile ilişik listede yer alan Genelgelerin 01.09.2013 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığı ifade edilmektedir.
          Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.
 
Saygılarımızla,
                                                                                                
 
 
Murat TUNCER
Genel Sekreter
Ek : Yürürlükten Kaldırılacak Genelgeler (webde yayınlanmaktadır.)
-2012/1 (Yıllık Sayımlar)
-2011/1 (İmha)
-2011/3 (İhale)
-2010/1   (Tasfiyelik eşyanın stok kaydı)
-2010/2 (Tasfiye Yönetmeliğinin 17-27 maddeleri hk)
-2009/2 (Satış bedelinin süresi içinde yatırılmaması)
-2008/2 (tasfiyenin hızlandırılması)
-Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2007/31 sayılı genelgesi
-2003/1, 2004/1, 2004/2, 2005/1, 2005/2, 2006/1 sayılı iç genelgeler (Bütçe-Saymanlık)
-1992/44 (Hasar oranı)
 
Gereği :                                                                                 Bilgi :
- Tüm Üyeler (web)                                                               - YK Başkan ve Üyeleri
- Türk Armatörler Birliği                                                        - YK Yedek Üyeler                
- S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop.                                                         - MK Başkanları
- VDAD
- KOGAD
- Gemi Tedarikçileri Derneği
- Gemi Yakıt İkmalciler Derneği
- Gemi Brokerleri Derneği