• Anasayfa
  • |
  • 2006/12 SAYILI DAHILDE İŞLEME REJIMI TEBLIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIĞ (İHRACAT: 2010/13) HK.

2006/12 SAYILI DAHILDE İŞLEME REJIMI TEBLIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIĞ (İHRACAT: 2010/13) HK.

2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2010/13) 15.10.2010 tarih ve 27730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ ile ; 20/12/2006 tarih ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi, “Belge/izin düzenlenmesi” başlıklı 17 nci maddesinin sekizinci fıkrası, “Haklı sebep hallerinin değerlendirilmesi” başlıklı 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası, Tebliğin “Gümrük idaresince yapılacak işlemler” başlıklı 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi, “Kapatma müracaatının değerlendirilmesi” başlıklı 38 inci maddesinin dördüncü fıkrası, Geçici 19 uncu madde ile Ek-10 değiştirilmiştir. Söz konusu Tebliğ Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org) mevzuat/tebliğler bölümünde yer almakta olup, bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (Web) - YK Bşk ve Üyeler - S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop. - YK Yedek Üyeler - Türk Armatörler Birliği - MK Başkanları - VDAD - GİSBİR - GESAD - Gemi Kumanyacıları Derneği - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği - Gemi Brokerleri Derneği - İMEAK DTO Şubeler - 35 Nolu MK Başkan ve Üyeleri