• Anasayfa
  • |
  • 2004 York Anvers Kuralları Hk.

2004 York Anvers Kuralları Hk.

Sayın Üyemiz,
           
            İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün 15.01.2014 tarih ve 722.UDS-151 sayılı yazısı  
                    
            İlgi yazı ile,
 
            - 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) Beşinci Kısım Birinci Bölüm başlığı altında bulunan ve Müşterek Avaryanın usul ve esaslarını düzenleyen  1272 ilâ 1285 inci maddeleri, taraflarca başka bir husus kararlaştırılmamış olduğu takdirde, müşterek avarya garamesinin, Milletlerarası Denizcilik Komitesi tarafından hazırlanarak, Türkçe'ye çevrilip yayımlanmış olan en son tarihli York-Anvers Kurallarına tabi olacağı hükmünün âmir olduğu,
 
            - Bakanlıkları ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 6102 sayılı TTK'nın mezkûr maddeleri uyarınca "York Anvers Kuralları İhtisas Komitesi"nin teşekkül ettirilmiş olduğu ve  söz konusu Komite'nin yürüttüğü çalışmalar neticesinde ortaya çıkartılan ve en son tarihli (2004) York Anvers Kuralları’nı  içeren nihaî metinin, 13/01/2014 tarihli ve 28881 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığı,
            - York Anvers Kuralları’nın kabotaj taşımaları ile uluslararası taşımalarda, müşterek avarya hakkında uygulanan temel hukuk kuralları niteliğinde olduğu, uygulamada deniz ticareti sözleşmeleri/akitleri ile konişmentolara atıf yapılarak kullanıldığı  ve taraflarca, hangi tarihli kuralların uygulanacağınının kararlaştırılmadığı durumlarda, mezkûr TTK maddelerindeki atıf gereğince York Anvers Kuralları’nın uygulanacağı
            - Bu çerçevede, mahkeme  ve dispeççilere yön vermek ve uygulama birliğini sağlamak bakımından, deniz ticareti sözleşmeleri/akitleri ile konişmentolann hazırlanması, kurulması ve tamamlanması aşamalarında, söz konusu Resmî Gazete'de yayımlanan 2004 York Anvers Kuralları'nın yedek hukuk kuralı niteliğinin dikkate alınarak hukuksal ilişki tesis edilmesinin faydalı görüldüğü,
ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.
 

 

Saygılarımızla,
                                                                                                                            
 
Murat TUNCER
Genel Sekreter
Ek: Dağıtım Listesi (1 Sayfa)
 

 

 

 

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                   BİLGİ

 

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                          - Sn. Sefer KALKAVAN
- Türk Armatörler Birliği                                              TOBB DTO’ları Konsey Başkanı
- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                   - Meclis Başkanlık Divanı   
- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                 - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                  
- S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular                     - Sn.Halim METE
  Üretim ve Pazarlama Kooperatifi                                 TOBB Bşk. Yrd.
- T.D.İ. A.Ş.                                                               - Sn. Erol YÜCEL      
- İstanbul Şehir Hatları Tur. San. ve Tic. A.Ş.              TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.
- İDO A.Ş.                                                                  - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
- GİSBİR                                                                   - İMEAK DTO Şube YK Başkanları
- GESAD                                                                    - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.
- Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği                              - İMEAK DTO Meclis ve Y.K. Başkanı        
- KOSTBİR                                                                   Danışmanları           
- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.       - Meclis Üyeleri

 

- YAGESAD
- RODER
- UND
- TÜRKLİM
- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri
- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği
- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.
- Gemi Brokerleri Derneği
- Gemi Tedarikçileri Derneği
- ZEYPORT
- GEMTAC
- SULİM
- Koster Armatörleri Derneği
- İstanbul Turistik Yüzer Tesis İşletmeleri Derneği                     
- Balık Müstahsilleri Derneği
- S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği
- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği
- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği      
- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği
- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası
- Gemi Mühendisleri Odası
- Oruç Reis Denizciler Kulübü
- S.S. Avrasya Deniz Taş. Turz. Hiz. İnş. San. ve Tic. Aş.
- S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Koop.
- S.S. Boğaziçi Yolcu ve Tur. Den. Mot. Taş. Koop.
- Beyden Deniz Ulaşım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
- S.S. Mavi Marmara Deniz Yolcu ve Turizm Mot. Taş. Koop.
- S.S. Kartal Deniz Yolcu Yük ve Tur. Mot. Taş. Koop.