• Anasayfa
  • |
  • 2002-2004 AV DÖNEMINE AIT 35/1 VE 35/2 NO’LU SIRK

2002-2004 AV DÖNEMINE AIT 35/1 VE 35/2 NO’LU SIRK

Sayın Üyemiz; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından; 11.09.2002 Tarihli ve 24873 Sayılı Resmi Gazete’de “Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını (35/1) ve Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen (35/2) Numaralı Sirkülerin bazı maddelerinde yapılan değişiklikler yayınlanmıştır.   Bu değişiklikler;   1- “Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen  35/1 Numaralı Sirküler”in; Dip Trolü  Yasağı Başlıklı  4 üncü maddesinin  4 üncü bendinin 1 inci fıkrası, Karides Avcılığı başlıklı 7 inci maddesinin 5 inci bendinin 1 inci fıkrası, Çevirme Ağları ile Avcılık başlıklı 16 ıncı maddesinin  1 inci bendi (d) alt bendinin son fıkrası , Sürütme, Uzatma ve Diğer Ağlar ile Avcılık başlıklı 18 inci maddesinin 1 inci bendinin 3 üncü fıkrası, Sudak Avcılığı başlıklı 27. maddesi ile Avlanmanın Tamaman Yasakalandığı İçsular başlıklı 31. maddesi ile, 2- “Denizlerde ve İçsularda Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 35/2 Numaralı Sirküler”in; Denizlerde ve İçsularda Avlanması Yasak Olan Türler başlıklı EK-4 sayılı listede yer alan Ulubat balığı bu listeden çıkarılmış, Türler İtibari ile Denizlerde ve İçsularda Geçerli Zaman Yasakları başlıklı EK-5 sayılı listede yer alan Orfoz, Lagos zaman yasağı şeklindedir.   İlgili Sirkülere WEB Sayfamızdan giriş yapılarak , değişikliğe uğramış maddelerin içeriği temin edilebilir. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter