100 Yıllık İşletmeler

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğinde, ülkemizin farklı coğrafyalarında faaliyet göstermeye devam eden iş dünyasının uzun ömürlü şirketlerinin tarihsel birikimlerini ortaya koymayı ve Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılı yaklaşırken Cumhuriyetimizin kazanımlarını ve Türkiye'de özel sektörün çok boyutlu zengin tarihini, tanıklık etmiş işletmelerimizin gözünden belgelemek amacıyla "100 Yıllık İşletmeler – Türk İş Dünyasının Asırlık Çınarları" projesi başlatılmıştır.

Bu proje ile Cumhuriyetin iktisadi ve sosyal kazanımlarının özel sektörün faaliyetlerine nasıl yansıdığı araştırılacak; işletmelerimizin yıllar içinde deneyimlediği fırsat ve zorluklar ışığında bölgesel ve sektörel gelişmeler incelenecek ve kentlerimizin kalkınmasındaki katkıları tespit edilecektir.

Konuyla ilgili duyuru metni ekte yer almakta olup, projeye de yer alabilecek firma önerileri https://form.jotform.com/221004172646951 adresinde yer alan "100 Yıllık İşletmeler Bildirim Formu" üzerinden yapılabilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

376_2005_sirk_ler_no_376_100_y_ll_k_i_letmeler.pdf