• Anasayfa
  • |
  • Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi Belgesi Hk.

Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi Belgesi Hk.

İstanbul
Sayı
Our Reference
 4199
Konu
Subject
  Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi Belgesi Hk.

Sayın Üyemiz,

  02 Ekim 2014 Tarih ve 29137 Sayılı Resmi Gazete’de “Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi Belgesi” nin Bakanlar Kurulunca kabul edilmesi kararı yayımlanmıştır.

Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi Belgesi’nin Amacı; ‘’Türkiye’deki deniz araştırma önceliklerini bir bütünsellik içerinde ulusal hedefler ve ihtiyaçlar doğrultusunda etkin, verimli, bilimsel ve teknik açıdan uluslararası çalışmalarla rekabet edebilir seviyede gerçekleştirmek,’’ bu alanda milli menfaatler doğrultusunda politikalar oluşturularak uluslararası platformlarda Ülkemizin söz sahibi ve yönlendirici olmasını sağlamak, şeklindedir.

Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi Belgesi (TUDAS), bu alanda faaliyet gösteren tüm kurum, kuruluş ve organizasyonları kapsamakta ve Ek A’da, 2015-2023 yılları arasında aşağıda belirtilen  5 eylem planı yer almaktadır.

1-Ulusal Deniz Araştırma Programı (UDAP)’nın oluşturulması ve uygulanması,

2-Deniz bilimlerinde araştırmacı insan gücü kapasitesinin güçlendirilmesi ve istihdamı,

3-Araştırma alt yapısının güçlendirilmesi ve kullanım etkinliğinin artırılması,

4-Deniz bilimleri alanında uluslararası projelerde ülkemizin temsil edilmesi, anılan projelere etkin katılım sağlanmasına yönelik koordinasyon ve işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesi,

5-Ulusal Hidrografi ve Oşinografi veri yönetim/paylaşım alt yapısının yeniden yapılandırılması,

                      Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı’nın Eki Odamızın Web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) ‘‘Duyurular/Mevzuat’’ bölümünde yer almaktadır.

            Bilgi ve gereğini arz / rica ederiz.                                          

                                                                                                    Saygılarımızla,

Ek: Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi Belgesi

       (Web sayfamızda)

                                                                                                               İsmail ASASOĞLU

                                                                                                               Genel Sekreter V.

Gereği :                                                          Bilgi:

- İlgili Üyeler (Web Sayfasında)                         - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri   

- Türk Armatörler Birliği                                    - T.C. Piri Reis Üniversitesi

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.            - İMEAK DTO Şube Başkanları

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği          - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları                       - GİSBİR                                                                     

- GESAD                                                                   

- Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği                             

- KOSTBİR                                                                  

- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.      

- YAGESAD

- SULİM

- Koster Armatörleri Derneği

- KOSDER

- İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri                       

- İMEAK DTO 01,02,03,04,05,06,07,08,14, 38,39,45,46 No’lu

  Meslek Komite Üyeleri   

- TÜDAV            

- SUR-KOOP                                                           

- İstanbul Balık Müstahsilleri Derneği

- S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği

- S.S. İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi Birliği

EK :
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.
Saygılarımızla