• Anasayfa
  • |
  • TÜRKIYE TERSANELER MASTER PLANI HK.

TÜRKIYE TERSANELER MASTER PLANI HK.

İlgi yazı ile ; Türkiye genelindeki tersane, gemi söküm, yat-gezinti teknesi yapım ve gemi inşa yan sanayi tesis yatırımlarının bütünsel bir plan içinde gelişmesini sağlamak ve dünya pazarlarında bunların ürettikleri mal ve hizmetlerden hangilerinde, hangi ölçüde ve hangi şartlarda pay alabileceğimizi gerçekçi bir şekilde belirlemek üzere, Denizcilik Müsteşarlığı tarafından, “ Türkiye Tersaneler Master Planı ” etüt çalışmasına başlanmış olduğu , bu amaçla yerli ve yabancı bütün katılımcılara açık bir Danışmanlık Hizmet Alımı İhalesi açıldığı ve ihale sürecinin, İhale Ön Yeterlilik İlanı’nın 09/03/2005 tarihinde Kamu İhale Bülteni’nde yayımı ile başlamış bulunduğu bildirilmektedir. Konu ile ilgili detaylı bilgi Denizcilik Müsteşarlığı’nın http://www.denizcilik.gov.tr/ ilan/ihale/index.htp internet adresinde “Türkiye Tersaneler Master Planı Yapımı (TÜRKTERMAP) İhalesi Tüm Dökümanları” ya da “Complete Documets of Turkeys Shipyards Master Plan Study Adjudication “ adıyla neşredilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM : BİLGİ : - Tüm üyeler ( web ) - YK Başkan ve Üyeleri - Gemi İnşa Sanayicileri Birliği - Vapur Donatanları ve Acentaları Derneği