• Anasayfa
  • |
  • TÜRKIYE ŞEKER FABRIKALARI İHALESI..

TÜRKIYE ŞEKER FABRIKALARI İHALESI..

06.09.2005 SİRKÜLER NO:428 / 2005 Sayın Üyemiz Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’ nin Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası’ ndan alınan 29.08.2005 tarih ve B.14.2.TŞF.2.11.74.07-K.7/3-5146 sayılı yazısında “ Taşınmaz Mal Satış” ihalelesinin 27.09.2005 Salı günü saat:14:00 de Fabrika ofis binasında muhammen bedelden arttırma suretiyle yapılacağı bildirilmektedir. İhaleyle ilgili metin Ek’ te olup bilgilerinize arz ve rica olunur. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK:4 sayfa DAĞITIM: BİLGİ -Tüm Üyelerimize( Web sayfası ) -Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri -Türk Armatörler Birliği -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri -S/S Gemi Armatörleri ve Mot.Taş.Koop. -Vapur Donatanları ve Acentaları Derneği -Bu Sirküler Odamızın Web sayfası’ nın “Ticari Bölümünde” yayınlanmaktadır.