• Anasayfa
  • |
  • Ruhsat Yıllık Kullanım Ücret İadesi için başvuru yapılması

Ruhsat Yıllık Kullanım Ücret İadesi için başvuru yapılması

Kıyı Emniyeti Ruhsatlandırma Hizmetlerinde 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere güncelleme yapmış olup, deniz ve hava bandı telsiz ücret tarifesinin COVID-19 salgın hastalığı sebebiyle 2020 yılı ücret tarifesi ile devamına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, ruhsat yıllık kullanım ücretinizin iade edilebilmesi için;

E-fatura mükellefi olmayan gerçek kişiler; Ek’te gönderilen dilekçeyi doldurularak ıslak imzalı suretini telsiz.muhasebe@kiyiemniyeti.gov.tr adresine göndermenizi mukabil ücret iadeniz yapılacaktır.

E-fatura mükellefi gerçek ve tüzel kişiler; İade faturası, şirket antetli kağıda yazılmış dilekçe ve imza sirkülerini telsiz.muhasebe@kiyiemniyeti.gov.tr adresine göndermenizi mukabil ücret iade işlemleri başlatılacaktır.

Ruhsat Ücret İadesi Dilekçesi için tıklayınız.