• Anasayfa
  • |
  • Tekneler için Salgın Tedbirleri

Tekneler için Salgın Tedbirleri

Teknelerde uygulanması gereken Salgın Tedbirleri ile ilgili olarak İMEAK DTO tarafından hazırlanan COVİD-19 Afişlerine, misafir bilgi formuna ve şube olarak öneri niteliğinde hazırlamış olduğumuz Salgın Tedbir Planı Taslağı, Yolcu Takip Çizelgesi, Dezenfeksiyon Takip Çizelgesine EK'lerden ulaşabilirsiniz.

COVID-19 AFİŞ ENG

COVID-19 AFİŞ TR

TEKNE SALGIN TEDBİR PLANI TASLAĞI

YOLCU TAKİP ÇİZELGESİ

DEZENFEKSİYON TAKİP ÇİZELGESİ

MİSAFİR BİLGİ FORMU