• Anasayfa
  • |
  • NOx TEKNİK KODUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ODAMIZCA YAPILAN ÇALIŞMALAR

NOx TEKNİK KODUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ODAMIZCA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Uluslararası sefer yapan ticari yatlara ve ilkel yapılı ahşap gemilere EIAPP Belgesi(Makine Uluslararası Hava Kirliliği Önleme Sertifikası)'nin verilmesi kapsamında Koda tabi 130 kW'den büyük makinelerin teknik dosyalarına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek ilgili Liman Başkanlıkları koordinesinde gemi donatanlarından makinelere ait teknik dosyalara sahip olması veya temin etmesi gerektiği istenmiş olup temin edilememesi durumunda söz konusu duruma ilişkin üretici yazısının, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi istendiği, Liman Başkanlıklarından gelen yazılar sonucu, 247 adet ticari yat ve ilkel yapılı ahşap geminin EIAPP Sertifikası'na sahip olmadığının anlaşıldığı,

Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından, Uluslararası sefer yapan gemilere, EIAPP düzenlenmesine yönelik Liman Başkanlıklarına talimat verildiği,

Liman Başkanlıklarından ve Sektörden gelen taleplerde, bazı ticari yatların ve ilkel yapılı ahşap gemilerin, EIAPP düzenlenmesine yönelik sahip olması gereken teknik dosyalarının bulunmadığı veya donatanlarınca temin edilemediğine yönelik bilgilerin, İdareye ulaştığı,

Uluslararası sefer yapan ticari yatlara ve ilkel yapılı ahşap gemilere, EIAPP düzenlenebilmesi adına ihtiyaç duyulan ve donatan tarafından temin edilemediği kanıtlanan gemilere, NOx Teknik Dosyası oluşturulması içinBandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi ile YTÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi'nin,  Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirildiği, Yetkilendirilen kurumların, donatanın talebine göreNOx Kod'da belirtilen yöntemler ile ölçümleri tamamlayarak, bahse konu makinelere NOx Teknik Dosyası düzenleyecekleriDosyası tamamlanan makineler ise Liman Başkanlıkları tarafında EIAPP Sertifikası düzenleneceği, İlgi yazı ile bildirilmektedir.

Bu kapsamda UDHB Fethiye Liman Başkanlığı yetkililerince şubemiz eğitim salonunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Deniz ve İçsular Düzenleme Genel müdürlüğü tarafından yetkilendirilen kurumlar ile görüşülmüş ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi yetkilileri ile 22 Mayıs 2018 tarihinde şubemiz toplantı salonunda görüşülmüş ve NOx teknik kod ölçümlerini yaptırmak zorunda olan tekne sahipleri de söz konusu toplantıya davet edilmiştir.