• Anasayfa
  • |
  • IMO Gemilerin Düşük Kükürtlü Akaryakıt Gereksinimine Uymaları İçin 2020 Tarihini Saptadı

IMO Gemilerin Düşük Kükürtlü Akaryakıt Gereksinimine Uymaları İçin 2020 Tarihini Saptadı

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından, Londra'daki Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC) 70inci Toplantısında,  2020 yılında %0.50 m/m küresel kükürt üst sınırının uygulanması kararlaştırılmıştır.

Gemiler tarafından kullanılan akaryakıtın kükürt içeriğinde önemli bir azaltma yapmak üzere uygulama tarihi 1 Ocak 2020 olarak saptanmış olup, bu hem çevre ve hem de insan sağlığı için dönüm noktası teşkil eden bir karardır.

IMO Genel Sekreteri Kitack LIM konu ile ilgili olarak: "Daha düşük küresel kükürt üst sınırından ileri gelen kükürt oksit emisyonlarındaki azalmaların çevre ve insan sağlığı üzerinde, özellikle, mevcut emisyon kontrol bölgelerinin de ötesinde, liman şehirleri ve kıyı topluluklarında yaşayan insanların sağlığı için yararlı bir etkisi olacaktır" dedi.

2020 küresel kükürt üst sınırının etkin şekilde uygulanmasını sağlamak için daha başka çalışmalar Deniz Kirlenmesinin Önlenmesi ve Müdahale Alt Komitesi'nde (Sub-Committee on Pollution Prevention and Response – PPR) devam edecektir.

Yeni küresel üst sınıra göre, 1 Ocak 2012'den beri yürürlükte olan şimdiki %3.50 lik limite karşılık gemilerin %0.50 m/m'den fazla olmayan bir kükürt içeriği olan akaryakıt kullanmaları gerekecektir.  "Gemide kullanılan akaryakıt" yorumuna ana ve yardımcı makinelerde ve kazanlarda kullanılan dâhildir.  Geminin güvenliği veya denizde can kurtarma ile ilgili durumlarda veya bir gemi veya teçhizatı hasar görmüş ise, muafiyetler tanınmaktadır.

Düşük kükürtlü uygun akaryakıt kullanmak suretiyle gemiler bu gereksinimi karşılayabilir. Yakıldığı zaman önemsiz kükürt oksit emisyonlarına yol açtığı için, giderek artan sayıda gemiler yakıt olarak gaz da kullanmaktadırlar.  Bu, 2015 yılında kabul edilen, Gazlar ve Diğer Düşük Parlama Noktası Olan Yakıtları Kullanan Gemiler İçin Uluslararası Kod'un IMO tarafından geliştirilmesine paralel olarak kabul edilmiştir.  Diğer bir alternatif yakıt ise bazı kısa mesafeli hizmetlerde kullanılmakta olan metanoldür.

Gemiler, emisyonları atmosfere bırakılmadan önce "temizleyen" egzos gazı temizleme sistemleri veya "gaz temizleyicileri" (scrubbers) gibi onaylanmış eşdeğerli metodlar kullanarak da SOx emisyon gereksinmelerini karşılayabilirler. Bu takdirde, eş değerli düzenlemenin geminin İdaresi (Bayrak Devleti) tarafından onaylanması gerekir.

(Kaynak: IMO Web Sayfası, 27-28/10/2016 tarihli yazı)