Kasım 2015

?                                                                                                                               

Myanmar yetkilileri için mevzuat eğitimi

03.11.2015

Myanmar Hükümeti temsilcileri, 2-6 Kasım günlerinde IMO'nun     Londra'daki merkezinde düzenlenen bir atölye çalışmasına katıldılar. Çalışmaya dâhil olan 10 kişilik grup, sorumluluk ve tazmin ile hak ve menfaatler gibi hususlara yönelik IMO sözleşmeleri ve bu sözleşmeye taraf olan devletlere düşen yükümlülükler ile ilgili daha fazla farkındalık kazandı. Ayrıca, atölye çalışmasında Myanmar Deniz Ticareti Hukuku ile bağlı yasaların revize edilen versiyonu ele alındı ve birtakım geri bildirimlerde bulunuldu.   IMO, ulusal mevzuatını deniz taşımacılığının gerekleri ve IMO Sözleşmeleriyle uyumlu hale getirmesinde Myanmar'a destek sağlıyor. IMO, ITF, Uluslararası Denizci Hakları ve IOPC Fonları'nın işbirliğinde düzenlenen çalışmada, üçüncü bir konu olarak denizciler için adil ve iyi muamele hususları tartışıldı.

 

 

 

Balast sistemlerinin onay süreci gündemde

03.11.2015

3-4 Kasım 2015 tarihlerinde, Kore Cumhuriyeti Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı'nın ev sahipliğinde "Balast Suyu Yönetimi Teknik İşbirliği 2015 Uluslararası Forumu" düzenlendi. Kore Cumhuriyeti'nin Busan kentindeki Forum,  IMO temsilcisinin katılımıyla açıldı. Forumun başlıca iki konusu; balast suyu yönetimi sistemlerinin tip onayı alması ve bu sistemlerin onayında dikkate alınacak kuralların revize edilmesiydi.

 

İran Londra Protokolü'ne hazırlanıyor

04.11.2015

Tahran'da Londra Protokolü hakkında üç gün süren bir atölye çalışması düzenlendi. Konuyla ilgili ulusal ajans ve organizasyonların Protokol uygulamalarıyla ilgili daha fazla bilgi edinmesi ve Protokol'ün uygulanmasıyla ilgili temel unsurların belirlenmesi, katılımcıların tartıştığı başlıca konular oldu. Gerekli çalışmaların sonuna yaklaşan İran, çok yakın bir zamanda Londra Protokolü'nün taraflarından biri olacaktır.

Hükümet organlarından ve akademiden 45'in üzerinde yüksek düzey temsilcinin katıldığı atölye çalışmasında, denize boşaltılan kara kaynaklı atıklara dikkat çekilerek İran'ın uzun kıyılarının bu atıklardan korunması gerektiği vurgulandı.

 

Denizcilik tarihi yazılıyor

05.11.2015

 

Hong Kong'da düzenlenen Uluslararası Denizcilik Müzeleri Kongresi'ne katılan IMO temsilcisi, günümüz denizcilik dünyasıyla ilgili farkındalığı arttırmada denizcilik tarihinin önemli rolünü vurgulayan bir konuşma yaptı. Konuşmada ayrıca modern denizcilik ile denizcilik müzelerine çağdaş bir görünüm kazandırma arasında da ilişki kuruldu.

Deniz yoluyla göç özellikle son dönemlerde gündemi meşgul eden bir konu olduğundan, IMO ve Birleşik Krallık'taki Ulusal Denizcilik Müzesi (National Maritime Museum) işbirliğinde, göç meselesinin yüzyıllar öncesinden günümüze değin geldiği nokta kısa filmlerle sergilenmektedir.

Filmleri aşağıdaki bağlantı adresinden izleyebilirsiniz:

http://www.rmg.co.uk/whats-on/exhibitions/rethink

 

Cibuti'de acil durum planlaması eğitimi

09.11.2015

 Doğu Afrika'nın Cibuti Cumhuriyeti'nde, Cibuti Bölgesel Eğitim Merkezi'nin resmi açılışı için düzenlenen etkinliklerden biri olan ulusal masa başı tatbikatı eğitimi 9-10 Kasım günlerinde düzenlendi. Tatbikatta, daha önce Batı ve Orta Afrika'da başarıyla uygulanan model temel alındı. Doğu Afrika için planlanan tatbikat serisinin birincisi olan bu eğitimin amacı, deniz güvenliğini bozan zorlu durum ve vakalarda takip edilecek prosedür ve politikaların geliştirilmesi olarak belirlendi. Hükümet organlarından 24 kişinin katıldığı tatbikatta, hükümetin farklı departmanları arasında daha etkili bir işbirliği kurulması gerektiği sonucuna varıldı.

Olağan denizcilik faaliyetlerinin yanında denizde yaşanan vakalara yönelik prosedürlerin ve sorumlulukların daha net belirlenmesi ve geliştirilmesi için IMO temsilcisi ile uzman bir ekip liderliğinde tartışmalar yürütüldü.

Cibuti Bölgesel Eğitim Merkezi'nde yürütülecek programları geliştirmeye yönelik bir diğer toplantı ise 11-12 Kasım tarihlerinde düzenlendi. Cibuti Mesleki Etik Kuralları ve bu Kuralların Hint Okyanusu'ndaki deniz haydutluğu vakalarını azaltmadaki rolü, toplantının odağını oluşturdu. IMO, Kuralları etkin bir şekilde uygulayabilmeleri için Üye Devletlere destek olmakta, bunun için Entegre Teknik İşbirliği Programı ile Cibuti Kuralları Vakıf Fonu'nu kullanmaktadır.

 

IMO ve Norveç işbirliğindeki proje için yeni adımlar

09.11.2015

IMO-Norveç Kalkınma İşbirliği Ajansı (Norad)'nın yürüttüğü projeden katılımcı ülkeler olarak Kamboçya, Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayland ve Vietnam olmak üzere altı Güney Asya ülkesi yararlanıyor. Bu kapsamda, 9-10 Kasım günlerinde Tayland'da düzenlenen yüksek düzeyli toplantıda bir araya gelen temsilciler, IMO çevre sözleşmelerinin kabulü ve etkili bir şekilde uygulanması için gereken yasal, siyasi ve kurumsal reformlar ile kapasite inşa işlemleri üzerine görüşmeler yaptı. Proje bağlamında öncelik verilen sözleşmeler arasında "Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi", "Gemilerdeki Zararlı Organik Tutunmalarını Önleyici Sistemlerin Kontrolüne İlişkin Uluslararası Sözleşme", "MARPOL Sözleşmesi" ve "Londra Sözleşmesi ile Protokolü" bulunuyor.

 

Okyanusları korumak için daha fazla çalışmamız gerekiyor

11.11.2015

 

Okyanusların korunması ve yönetimi üzerine çalışan uzmanlar, 9-10 Kasım günlerinde dünyanın birçok ülkesinden gelerek Brüksel'de buluştu. IMO temsilcileri, bu atölye çalışmasını bir fırsat olarak değerlendirerek IMO sözleşmelerinin katılımcı ülkelerdeki uygulama şekillerini ve bunların okyanuslarda sürdürülebilirliği sağlamadaki rolünü de masaya yatırdı.

2015 Eylül'ünde BM tarafından bir dizi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi kabul edildi. IMO, okyanusların ve denizlerin sürdürülebilir kalkınma için korunmasına yönelik bir madde olarak tasarlanan Hedef 14'ü özellikle dikkate almaktadır. 

 

Deniz çöpleriyle mücadele planı hazırlanıyor

19.11.2015

Berlin'de düzenlenen bir G7 çalışmasında, deniz çöpleriyle mücadele etmek için küresel eylem planı geliştirilmesi hakkında yapılan tartışmalara IMO da dâhil oldu. Bu planla, araştırma ve halkla ilişkiler, deniz kirliliğinin sebep ve kaynakları ile denizlerin çöplerden temizlenmesi gibi tüm dünyayı ilgilendiren zorlukların ele alınması amaçlanıyor. Ayrıca, G7 ülkeleri ve diğer ilgili taraflar arasında, Haziran 2015'te kabul edilen 'Deniz Çöpleriyle Mücadelede G7 Eylem Planı' (G7 Action Plan to Combat Marine Litter)'na fon sağlamak için hangi yolların izlenebileceği üzerine de konuşmalar yapıldı.

G7 ülkelerini; Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada oluşturuyor.

 

Afrika'da petrol dökülmelerine karşı daha etkili müdahale

19.11.2015

16-19 Kasım günlerinde, petrol dökülmelerine karşı uygulanabilecek stratejiler ve olası zorluklar üzerine Gana'da bir konferans düzenlendi. Konferansın başlıca amacı; petrol dökülmelerine karşı hazırlıklı olmanın ve açıklıkları saptayıp önlem almanın önemine dikkat çekmekti. Afrika'nın çeşitli bölgelerinden gelen katılımcılar, ülkelerindeki petrol dökülmeleri vakalarında edindikleri bilgileri diğer katılımcılarla paylaştı. IMO, küresel petrol ve gaz sektörü ilgilileriyle işbirliği içinde eğitimler, seminerler ve konuşlanma pratikleri düzenleyerek Afrika'nın mevcut kapasitesinin arttırılmasına ve böylece olası petrol dökülmelerine daha hazırlıklı olunmasına yardımcı olmaktadır.

 

Kanunsuz, Kontrolsüz ve Kayıt Dışı Balıkçılık Konuşuldu

20.11.2015

 

Müşterek Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile IMO yetkililerinden oluşan bir çalışma grubu, 16-18 Kasım günlerinde IMO'nun merkezinde bir araya gelerek ıskartaya çıkarılmış balıkçılık ekipmanları konusunu ele aldı. İstenmediği için atılan veya kaybedilen araçlar olarak tanımlayabileceğimiz ıskartaya çıkarılmış balıkçılık ekipmanları, gemilerin rotalarında sapmalara ve deniz kirliliğine neden olabiliyor. Bu sorunların daha sık dile getirilmesi gerektiği konusunda anlaşan çalışma grubu, IMO'nun balıkçı tekneleri hakkındaki 2012 Cape Town Sözleşmesi'nin ve FAO'nun Liman Devleti Tedbirleri Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesi için desteğe devam edilmesi tavsiyesinde bulundular.

Ayrıca, balıkçılık ekipmanlarının işaretlenmesi için IMO ve FAO tarafından uluslararası kılavuzlar geliştirilmesi ve IMO Gemi Kimlik Numarası Planı kapsamının genişletilerek Balıkçılık Tekneleri, Soğuk Taşıma Gemileri ve Tedarik Gemileri için Küresel Kayıt 1. Aşaması'nda uygulanabilirlik sağlanmasını önerdiler. İlerleyen dönemlerde, söz konusu planın 100 Gros Tondan (GT) daha düşük balıkçı teknelerine nasıl uyarlanacağının araştırılması da teklif edildi

 

2016 Dünya Denizcilik Günü Teması Belli Oldu

20.11.2015

IMO Genel Sekreteri Koji Sekimuzu, 2016'da "Denizcilik: Dünya için Vazgeçilmezdir" temasının işlenmesini önermişti. IMO Konseyi'nin temayı onaylamasından sonra açıklama yapan Sekimuzu şunları söyledi:

"Denizcilik faaliyetlerinin küresel dünyayı destekleme ve sürdürmedeki önemli rolü, IMO'nun çalışmalarına da sektörün sınırlarını aşan bir önem ve değer kazandırmaktadır.

Günümüzde, dünya ticaretinin yaklaşık %90'ı uluslararası deniz taşımacılığı sektörü tarafından yapılmaktadır. Modern dünyanın ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek düzeyde ithalat ve ihracat, ancak deniz taşımacılığıyla mümkündür. Deniz ticareti, rekabetçi navlun bedelleriyle dünya çapında genişlemeye ve müşteri taleplerini karşılamaya devam etmektedir. Fakat dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğu, deniz taşımacılığının günlük hayatlarındaki vazgeçilmez yerinin ne yazık ki farkında değildir."

Ayrıca 2005 yılından beri her yıl farklı bir IMO üyesi devlet, kendi ülkesinde Dünya Denizcilik Günü'ne paralel bir etkinlik düzenlemektedir. 2016'nın paralel etkinliği Türkiye'de yapılacaktır.

 

Deniz suçlarıyla mücadele

23.11.2015

 Batı Hint Okyanusu ve Aden Körfezi çevresindeki ülkelerin deniz güvenliğinden sorumlu güvenlik güçleri, IMO tarafından düzenlenen iki hafta süreli bir eğitime katıldılar. Aralarında Komorlar, Cibuti, Kenya, Somali ve Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti gibi ülkelerin güvenlik güçleri ile savcılarının yer aldığı katılımcılar, NATO Deniz Tecrit Harekât Eğitim Merkezi'nde deniz suçları, operasyonel planlama, deniz suçlarının araştırılması, suçluların sorgulanması ve kanıtların toplanıp muhafaza edilmesi gibi konularda kuramsal ve uygulamalı dersler aldı.

 

 

 

IMO Meclisi 29. Kez Toplandı

23.11.2015

IMO Meclisi'nin 29. Oturumu, 23 Kasım sabahı Londra'daki merkezinde başladı.

Yeni yılda görevini Kitack Lim'e devredecek olan IMO Genel Sekreteri Koji Sekimizu, bir açılış konuşması yaparak IMO'ya üye devletlerden, uluslararası hükümet organlarından ve sivil toplum kuruluşlarından gelen 1,000'in üzerindeki katılımcıya IMO'nun 2014-2015 arasındaki önemli başarılarını anlattı.

Bunlar arasında, özellikle Arktik Kodu ön plana çıktı. Arktik Kodu, Kuzey ve Güney Kutup Denizleri'nde seyreden gemileri, denizcileri ve yolcuları bölgenin zorlu koşullarına hazırlıklı kılmayı ve kutup denizleri üzerindeki etkilerin en aza indirilmesini öngören bir IMO sözleşmesidir.

Arktik Kodu hakkında daha fazla bilgiye Odamız internet sitesindeki aşağıdaki sayfalardan ulaşabilirsiniz:

Arktik Bölge'sinde Deniz Taşımacılığı

IMO Arktik Kodu Görselli Anlatımı

Ayrıca, Balast Suyu Yönetim Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesine çok yaklaşıldığını belirten Sekimuzu, "Son iki yılda, sözleşmenin kabulü önündeki engellerin aşılması açısından büyük işler başarıldı. Yetkili makamlara ve gemi sahiplerine sözleşmenin uygulamaya hazır olduğuna, bunun adil ve şeffaf bir şekilde yapılabileceğine yönelik güven verildi," diye ekledi.

 

IMO Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi 2016'da yürürlüğe girebilir

24.11.2015

23-26 Kasım günlerinde sırasıyla Fas, Endonezya ve Gana'nın IMO Balast Suyu Sözleşmesi'ni imzalaması, sözleşmenin bir yıl içinde yürürlüğe girme ihtimalini büyük ölçüde arttırdı. Fas'ın sözleşmeyi imzalamasının ardından, sözleşmeye taraf olan devlet sayısı 45'e; tonaj oranı ise %32.93'e çıktı. Bilindiği gibi, sözleşmenin yasallık kazanması için, sözleşmeye taraf olan devletlerin dünya tonajının en az %35'ine sahip olması gerekiyor.

Endonezya'nın katılımından sonra bir açıklama yapan IMO Genel Sekreteri Sekimizu, gerekli tonaja ulaşılmış olabileceğini, Endonezya'dan gelecek kesin tonaj verilerine göre Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi'nin 2016 Kasım'ından itibaren yürürlüğe girebileceğini ifade etti.

Balast Suyu Sözleşmesi, gemilerin balast suyuyla taşınan zararlı ve istilacı türlerin yayılmasını engellemeye yönelik olarak gemilerde uygulanacak birtakım prosedürleri öngörüyor. Öte yandan, Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) gibi kuruluşlar başta olmak üzere, uluslararası denizcilik dünyası Sözleşme'nin özellikle gemi sahiplerine güven verecek şekilde revize edilmesi gerektiğini ve ABD'de uygulanan balast suyu yönetimiyle arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi gerektiğini düşünüyor.

 

IMO Meclisi Kitack Lim'in Genel Sekreterliğini Resmi Olarak Duyurdu

26.11.2015

IMO Meclisi, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO'nun yeni Genel Sekreteri olarak Kitack Lim'in seçilmesini onayladı.

Kore Cumhuriyeti'nden seçilen yeni Genel Sekreter Kitack, 2015 Temmuz sonuna kadar Busan Liman İdaresi'nin başkanlığını yürüttü. Kitack ayrıca 2006-2009 yılları arasında Kore Cumhuriyeti Daimi Temsilci Vekili olarak IMO için çalışmış, 2002-2004 arasında ise Bayrak Devleti Uygulamaları (FSI – Flag State Implementation) Alt Komitesi'nin başkanlığını üstlenmiştir.

Aşağıdaki bağlantı adresinden Lim Kitack ile yapılan bir söyleyişi okuyabilirsiniz.

Değişimin Elçisi: Yeni IMO Genel Sekreteri Kitack Lim

 

IMO Meclisi 40 üyeli yeni konseyi seçti

27.11.2015

IMO'nun yürütme organı olarak çalışan Konsey için "Kategori (a), Kategori (b) ve Kategori (c)" olmak üzere üç farklı kategoride seçimler yapılıyor.

Kategori (a) uluslararası denizcilik faaliyetlerine hizmet etmede en büyük paya sahip 10 devlet; Kategori (b) uluslararası deniz ticaretinde en büyük paya sahip 10 devlet ve Kategori (c)  dünya denizciliğinde söz sahibi olan ve deniz emniyeti ile deniz çevresi korunması çabalarına aktif olarak katılan 20 devlet tarafından temsil ediliyor.

Ülkemiz 154 üye ülkeden 137'sinin oyunu alarak yeniden "(c) Kategorisi" üyeliğine seçildi.

Türkiye'nin üye seçilmesiyle ilgili daha fazla bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz:

Türkiye yeniden IMO Konsey üyeliğine seçildi

 

Kaynak: IMO'nun internet sitesinde yer alan haberlerden derlenmiştir.