Eylül 2015

?

DENİZ SUÇLARINA KARŞI CEZAİ SORUŞTURMALARIN YÜRÜTÜLMESİ

?

04.09.2015

Yunanistan'ın Girit Adası'nda, deniz suçlarına karşı cezai soruşturmaların yürütülmesi üzerine düzenlenen iki haftalık eğitim programı Eylül'ün ilk haftası tamamlandı. Deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri ve deniz kuvvetleri gibi katılımcılar, eğitim boyunca deniz haydutluğu ve diğer deniz suçları gibi konuları tartıştı. Batı Afrika Devletleri ile Cibuti İlkeler Anlaşması'na taraf Devletler, IMO ve NATO Deniz Tecrit Harekât Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen bu eğitime ilk defa birlikte katıldı. 

 

GÜNEY AFRİKA ENKAZ KALDIRMA ANLAŞMASINI İMZALADI

 04.09.2015

Güney Afrika, Enkaz Kaldırmaya İlişkin Nairobi Uluslararası Sözleşmesi’ni imzalayan devletler arasına katıldı. 2007’de kabul edilen bu sözleşme, denizlerdeki canlıların, taşınan mal ve eşyaların güvenliği ile deniz çevresini tehdit eden gemi enkazlarının kaldırılması veya kaldırılmasının organize edilmesi için gerekli yasal çerçeveyi sunuyor. Sözleşmede, ayrıca, kara sularının dışında bulunan enkazın hızlıca ve başarılı şekilde kaldırılmasını öngören uluslararası kanunlar ortak bir zeminde sunuluyor.

 

 

UMMAN'DA LİMAN GÜVENLİĞİ ATÖLYESİ

(07.09.2015)

IMO'nun Umman Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı ile birlikte düzenlediği atölyeye liman güvenlik görevlileri, müdürleri ve denizcilik idaresi temsilcileri katıldı. Deniz güvenliğini tehlikeye sokan vakalara karşı hazırlıklı olmanın ve "Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu (ISPS – International Ship and Port Facility Security Code)" gibi IMO düzenlemelerini tam olarak uygulamanın liman güvenliği açısından önemi üzerinde duruldu.  10 günlük çalışma boyunca, acil durum senaryolarının tartışıldığı toplantılar ve yoğun olarak tatbikatlar yapıldı.

 

 DÜNYA DENİZCİLİK ÜNİVERSİTESİ'NDE YAPILAN GÜVENLİK KONULU EĞİTİM

09.09.2015

IMO Genel Sekreterlik Danışmanı Chris Trelawny, İsveç'in Malmö şehrinde bulunan Dünya Denizcilik Üniversitesi'nde, on altı farklı ülkeden gelen öğrencilere deniz güvenliği üzerine eğitim verdi. Deniz Güvenliği ve Çevre Yönetimi yüksek lisans bölümünde okuyan öğrenciler, deniz haydutluğunun ve silahlı soygunların engellenmesine yönelik yönetmelikler, deniz güvenliğini tehdit eden unsurlar ve IMO'nun geliştirdiği deniz güvenlik kodları ve düzenlemeleri hakkında bilgilendiler.

 

 

 

 

PETROL DÖKÜLMESİ VAKALARINDA HABERLEŞME 

 15.09.2015

Uluslararası sularda meydana gelen petrol dökülmesi kazalarında haberleşmenin önemini vurgulamak üzere Kongo ve Gobon Cumhuriyeti arasında karşılıklı bir tatbikat yapıldı. Önceden yazılan bir senaryoya bağlı kalınarak gerçek zamanlı gerçekleşen tatbikatta, Gobon Cumhuriyeti ve Kongo Kıyılarını etkileyen bir petrol dökülmesi vakasının simülasyonundan yararlanıldı. Tatbikatla, ülkelerin acil durum planlarındaki eksikliklerin saptanması ve gerçekten bir petrol dökülmesi vakası yaşandığında iki ülke arasındaki haberleşme kanallarının etkinliğinin artırılması amaçlandı.

 

 

 

 

 

IMO'DAN BOKSİT YÜKÜNÜN SIVILAŞMASI TEHLİKESİNE KARŞI UYARI

(16.09.2015)

IMO Konteyner ve Kargo Taşımacılığı Alt Komitesi, boksitin ve (bazı türleri sıvılaşmaya yakın olabilen) kömürün bileşenlerini değerlendirmek ve Uluslararası Deniz Yoluyla Taşınan Katı Dökme Yükler Kodu (IMSBC – International Maritime Solid Bulk Cargoes Code) üzerinde yapılabilecek olası değişiklikleri saptamak için bir çalışma grubu kurdu.

Söz konusu alt komitenin onayından geçen sirkülerde, boksit taşımacılığında aşağıdaki şartların gözetilmesi gerektiği belirtilmektedir:

  • Taşınacak kargonun nem limitinin, %10'luk nem limitinin altında olduğu ve IMSBC Kodu'nda boksitle ilgili belirlenen katı madde dağılımına uyulduğu belgelendirilmelidir veya
  • Taşınacak kargo, (sıvılaşabilen kargoları ifade eden) Grup A olarak bildirilmeli ve taşınabilir nem limiti ile nem içeriği açıklanmalıdır veya
  • Taşınacak kargonun, özellikleri itibariyle, Grup A'ya dâhil olmadığını gösteren değerlendirmeler yapılmalıdır.

 

IMSBC'ye göre boksit (sıvılaşmayan veya kimyasal tehlike yaratmayan) Grup C yükleri arasında kabul edilse de, sirkülerde boksitin sıvılaşma riskine dikkat çekilmesi gerektiği ifade ediliyor. Sıvılaşma riski taşıyan Grup A yükleri, nem içerikleri açısından kendi taşınabilir nem limitlerini aşarsa, IMO'ya göre bu yüklerin yapısında değişim yaşanabilir ve gemi alabora olabilir.

Grup A içinde kabul edilen yükler, taşınabilir nem limitleri ile mevcut nem içeriklerinin saptanması için, yüklemeden önce testten geçirilir. IMSBC'ye göre yapılan bu test sonunda, söz konusu yükün nem içeriğinin güvenli taşıma için kabul edilen maksimum değerin altında olduğu sonucuna ulaşılmalıdır.

 

GEMİ KARİNASININ MİDYE VE YOSUN BAĞLAMASINI ÖNLEYEN SİSTEMLER

(17.09.2015)

 Gemi Karinasının Midye ve Yosun Bağlamasını Önleyen Sistemlere İlişkin Sözleşme'nin Liman Devleti Kontrolü ve Bayrak Devleti Uygulamasının daha etkin yapılmasını sağlamak amacıyla Mısır'da bir atölye çalışması düzenlendi. "Antifouling" olarak bilinen söz konusu sistemler, teknelerin su altında kalan kısımlarına deniz yosunu, deniz kabuğu gibi canlıların yapışmasını önlemek için geliştiriliyor. IMO, Mısır Hükümeti ve Bilim-Teknoloji-Deniz Taşımacılığı Arap Akademisi arasındaki bir mutabakat zaptı altında düzenlenen atölyede bu sistemlerin özelliklerinin yanı sıra, sistemlerin uygulanması ve sökülmesi sırasında oluşan atıkların çevreye zarar vermeden giderilmesi üzerinde de duruldu.

 

IMO'DAN DENİZCİLİK GÜNÜ SEMPOZYUMU

(22.09.2015)

 IMO her yıl Denizcilik Günü için bir tema belirleyip yıl boyunca bunu çalışma ve uygulamalarına yansıtır. 2015 yılı için ise denizcilikte teorik ve uygulamalı eğitimin kalitesinin artırılması üzerinde durulması kararlaştırılmıştı. Gençlerin sektöre ilgisinin uyandırılması, IMO'nun denizcilik eğitiminde daha etkin bir rol alması, mesleğin saygınlığının artırılması ve denizcilikte daha fazla kadının çalışması gerektiği sempozyumda tartışılan başlıca konular arasında yer aldı.

Denizcilik mesleğini icra edenlerle ilgili olarak konuşmacıların vurguladığı hususlar daha çok ücretlendirme, kariyer hedefleri ve izin süreleri hakkındaydı.

IMO Genel Sekreteri Koji Sekimizu denizcilik mesleğinin gençler arasında daha fazla rağbet görmesi için çalıştıklarını belirterek, "Dünyanın güvenilir, güvenli ve verimli bir denizcilik sektörüne ihtiyacı var; denizcilik sektörünün de hepimizi ilgilendiren kargoların taşındığı gemileri çalıştırabilecek yeterli sayıda ve donanımda denizciye ihtiyacı var," dedi.

 

IMO DENİZCİLİK GÜNÜ SEMPOZYUMU'NDA ÖNE ÇIKANLAR

(23.09.2015)

Ortaokul ve lise öğrencileri, IMO'nun Londra'daki merkezine gelerek Dünya Denizcilik Günü kapsamında meslek hakkında  bir oturuma katıldılar. İnteraktif ve eğlenceli bir ortamda gerçekleşen oturumda öğrencilere gemiler, kargolar, denizcilik yasaları ve kariyer olanakları hakkında bilgi verildi. Bununla ilgili olarak IMO'nun bir diğer girişimi ise  "IMO Denizcilik Elçisi Programı"nı başlatarak sektörün gençler için sunduğu kariyer fırsatlarını ön plana çıkarmak oldu.

Sempozyumda işe alım süreçleri ve meslekten kopuşlar konusu da tartışıldı. Katılımcıların hemen hepsi, denizciliğin bir meslek olarak daha görünür olması ve gençlerin bu alana yönlenmesi için internet erişimli gemilerin önemli olduğu üzerinde hemfikirdi.

Sempozyuma katılan bir stajyer söz alarak ülkesinde eğitim gemilerinin olmadığını, bu yüzden deniz üzerinde gerçek zamanlı deneyimden mahrum kaldıklarını belirtti. Bu sorun sempozyumun erken saatlerinde diğer konuşmacılar tarafından da dile getirilmişti ve üzerinde durulması gereken konular arasında yerini aldı. Konuşmacılar ayrıca kadın denizci sayısının azlığına dikkat çekerek bu sorunun en az diğerleri kadar çözümü gerektirdiğini belirtti. 

 

DENİZ ÇEVRESİNİ KORUMAYA YÖNELİK TEDBİRLER

 

(26.09.2015)

24-25 Eylül günlerinde Çin'de düzenlenen 3. Uluslararası Yeşil Deniz Zirvesi'nde deniz çevresinin korunmasına yönelik geliştirilen IMO düzenlemeleri konuşuldu. IMO'nun güncellediği bir yönetmelikte balast suyu yönetimi, hava kirliliği ve enerji verimliliği, sera gazları, siyah karbon, Arktik Kodu ve gemilerin geri kazanılması gibi birçok konu ele alınıyor.

Zirve katılımcıları, enerji verimliliğinin artırılması için özellikle gaz yakıtı kullanan gemilerin ana makineleri, emisyon kontrolünden sorumlu arıtma-sonrası sistemler ile tekne ve sevk gücü tasarımlarına dikkat edilmesi ve geminin yakıt tüketimini optimize etmek için makine kontrol sistemlerinin kullanılması gerektiğini vurguladı.

Bu teknolojilerin barındırdığı enerji tasarrufu potansiyelinden tam kapasite yararlanmak için ileri derecede eğitim almış, istekli denizcilere ve kıyıdaki mürettebatın desteğine ihtiyaç duyulduğu bir diğer önemli husus olarak tartışıldı.

IMO Genel Sekreteri Sekimizu, IMO'nun denizcilik ve iklim değişikliği hakkında tartışmaların yapılabileceği dünya çapındaki tek yer olduğu açıklamasını yaptı

Paris ve Bonn'da düzenlenecek iklim değişikliği konferansları yaklaşırken, IMO Genel Sekreteri Koji Sekimizu denizcilik sektörünün dünya CO2 emisyonunun azaltılmasındaki rolüyle ilgili tartışmaların IMO'da yapılması için çağrıda bulundu.

Sekimizu, bu çağrısını yaparken uluslararası denizciliğin çevreye duyarlı şekilde faaliyetlerini sürdürmesinden bir BM ajansı olan IMO'nun sorumlu olduğunu ve IMO olarak şimdiye kadar gemilerin sera gazı emisyonlarını azaltmada çok başarılı yönetmelik ve önlemlerin geliştirildiği gerçeğini vurguladı.

 

CO2 EMİSYONUNUN AZALTILMASIYLA İLGİLİ GLOMEEP PROJESİ SİNGAPUR'DA BAŞLADI

(29.09.2015)

 Küresel Denizcilikte Enerji Verimliliği için Ortaklık Projesi (GloMEEP), 28 Eylül günü IMO ve Singapur yönetimindeki "Geleceğe Hazır bir Denizcilik Sektörü, 2015" konferansıyla resmi olarak Singapur'da başlatıldı. Deniz taşımacılığında enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik tedbir ve yasaların daha etkin uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla geliştirilen projenin tartışıldığı konferansa pilot ülkelerden (Arjantin, Çin, Gürcistan, Hindistan, Jamaika, Malezya, Fas, Panama, Filipinler ve Güney Afrika) temsilciler katıldı. Söz konusu ülkelere destek sağlanarak IMO'nun enerji verimliliğiyle ilgili yasa ve yönetmeliklerinin etkin şekilde uygulanması, devletlerin ve yerel yönetimlerin sürece dâhil edilmesi ve sektörün yenilikçi çözümler geliştirmesi amaçlanıyor.

Deniz taşımacılığı şirketlerinin yeni teknolojileri kullanmaya ne kadar hazır olduklarını anlamak ve bilgi eksiklerini saptayıp tamamlamak için Singapur Nanyang Teknoloji Üniversitesi'ndeki "Denizcilik Enerjisi Test Yatağı" gibi tesislerin kullanılabileceği vurgulandı. IMO Genel Sekreteri Koji Sekimizu açılış konuşmasında denizcilik sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak için ülkeler arası teknoloji transferine ve kapasite artırma çalışmalarına kurumsal bir nitelik kazandırılması gerektiğini söyledi.

 

Kaynak: IMO internet sitesinde ve Lloyd's List'te yer alan haberlerden derlenmiştir.