Aralık 2015

?

29. IMO Meclisi'nden iki önemli karar

4.12.2015

 IMO'dan iki karar.png

23 Kasım – 2 Aralık 2015 tarihleri arasında Londra'da 29. kez toplanan IMO Meclisi, üye ülkelere 2012 tarihli uluslararası balıkçı tekneleri güvenliği sözleşmesini kabul etmeleri çağrısında bulundu.

Balıkçı teknelerinin güvenliğine yönelik uluslararası bağlayıcılığı olan bir sözleşmenin yürürlüğe girmesinin, balıkçılık sektöründe güvenliğin sağlanması ve korunması için olumlu bir etki yaratacağı öngörülmektedir. Sözleşme kapsamında, bayrak ve liman Devleti Yönetimlerine yasal ve idari çerçeveler düzenleme zorunluluğu getirilerek, bu yönetimlerin denetim ve sertifikasyon, kaza soruşturmaları ve liman Devleti kontrolü gibi sözleşme hükümlerini yerine getirebilmeleri sağlanacaktır.

29. IMO Meclisi'nden çıkan diğer bir karar, deniz yolunu kullanarak göç edenleri kurtarma girişiminde bulunan ticaret gemilerinin, bu çabalarından dolayı takdir edilmesine yönelik oldu.

Karara göre,  1 Ocak 2014'ten bu yana denizlerdeki karışık göç hareketlerinde göçmenleri kurtarma sorumluluğu üstlenmiş bütün ticaret gemilerine ve mürettebatına IMO Genel Sekreteri tarafından özel sertifikalar verilecek. Bu sertifikalar, hem mürettebatın hem de göçmenlerin karşı karşıya kaldığı hayati riskleri vurguluyor olacak.

Eldeki verilere göre, Ocak 2014 ile Aralık 2015 arasında, Akdeniz'de seyreden 1,200'den fazla ticaret gemisi, rotalarından saparak 50,000'in üzerinde göçmeni kurtardı.

IMO kararlarıyla ilgili daha fazla ayrıntıyı bu haberimizde bulabilirsiniz.

 

Balast Suyu Yönetimi ile ilgili 2016 IMO-GloBallast AR&GE Forumu

07.12.2015

Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO, Mart 2016'da balast suyunun yönetimi ile ilgili Kanada'nın Montreal şehrindeki ICAO Merkezi'nde uluslararası bir araştırma ve geliştirme forumu düzenleneceğini duyurdu. Etkinlikte sunum yapmak isteyenlerin sunum çalışmalarının maksimum 250 kelimelik versiyonunu İngilizce olarak en geç 15 Ocak 2016 tarihiyle aşağıdaki adrese iletmeleri isteniyor:

http://www.ballast2016.com/call-for-papers/

GloBallast Ortaklık Projesi, IMO tarafından 2000'den beri yürütülmekte olup özellikle gelişmekte olan ülkelere suyla taşınan istilacı türlerle mücadelede yardım etmeyi amaçlamaktadır.

Sunum özetleri, uluslararası bir bilimsel komite tarafından gözden geçirilecek ve özetlerin kabul edilip edilmediği 29 Ocak 2016 itibariyle açıklanacaktır.

Sunum konuları ve Forum hakkında daha fazla bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz. 

 

Endonezya'da hassas deniz alanlarının korunması

8.12.2015

 Endonezya, IMO-Norveç Kalkınma İşbirliği Ajansı (Norad)'nın desteğiyle ilk özel hassas deniz alanını kurmaya hazırlanıyor.

Bu amaçla, 7-8 Aralık 2015 tarihinde Endonezya Cumhuriyeti'nin Lombok şehrinde IMO ve Endonezya Deniz Taşımacılığı Genel Direktörlüğü ortaklığında bir atölye düzenlendi. Atölyeye çevre, balıkçılık ve liman konularında yetkili olan kişilerin yanı sıra yeni kurulan Denizcilik İşleri Eşgüdüm Bakanlığı'ndan yetkililer de katıldı.

endonezya hassas deniz alanları.jpgÖzel hassas deniz alanlarının kurulması için IMO'ya öncelikle söz konusu ülkeden (veya ülkelerden) talep gelmesi gerekiyor. Bu alanların korunması çoğunlukla girişin yasaklandığı alanlarda devriye gezen gemilerle sağlanabiliyor.

 

 

 

Yasa dışı yabani hayvan ve bitki türleri ticaretine sıfır tolerans

10.12.2015

wildlife_Elizabeth BennettWildlife Conservation Society.jpgÇevreci bir girişim olan United for Wildlife (Yabani Hayat için Birleşelim)'ın "Yabani Hayvan ve Bitki Ürünlerinin Yasa Dışı Yollardan Taşınmasına Yönelik Uluslararası Görev Gücü", 9 Aralık 2015'te üyelerinin katılımıyla toplandı.

IMO'nun da üyelerinden biri olduğu görev gücü, yabani hayvan ve bitki türlerinin yasa dışı yollardan ticaretini engellemek için sert kurallar getiren bir beyannameyi gelecek martta imzalamak üzere kabul etti. Görev gücünün tüm üyeleri, yabani hayvan ve bitki türlerinin ya da ürünlerinin yasa dışı yollardan taşınmasına bilerek dahil olmayacaklarını veya tolerans göstermeyeceklerini taahhüt ederek, "sıfır tolerans" politikası uygulamaya karar verdiler.

Beyannamede, yasa dışı taşımacılıkla ilgili bilgilerin paylaşılabileceği uyumlu bir mekanizma kurulmasının yanı sıra, yasa dışı taşımacılık yapma potansiyeli olan gemilerin saptanması için risk değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi hususları da yer alıyor. İlgili şirketler, şüpheli faaliyetlerin yetkililere bildirilebileceği mekanizmalar kurmaları ve çalışanlarına gerekli eğitimleri vermeleri için teşvik edilecek.

Kilit öneme sahip limanlarda yasa dışı taşımacılığın önüne geçmek için yerel gümrük ve güvenlik güçleriyle işbirliği içinde bir takım kurularak en iyi uygulamadan oluşan bir sistem geliştirilecek.

Beyanname, Nisan 2016'da toplandığında IMO Destek Komitesi'nin dikkatine sunulacaktır.

 

Kuzey Kutbu'nda Deniz Taşımacılığı ile ilgili yasal konular masaya yatırıldı

10.12.2015

9-11 Aralık 2015 tarihlerinde Singapur'da düzenlenen bir konferansta Kuzey Kutup Bölgesi deniz taşımacılığını ilgilendiren yasal konular tartışıldı. IMO'nun 'Arktik deniz taşımacılığı' olarak da adlandırılan bu yeni taşıma pratiğiyle ilgili rolü, denizcilik ve uluslararası hukuk ile kutup bölgeleri üzerine uzmanların katılımıyla ayrı bir oturumda ele alındı.

IMO, Arktik deniz taşımacılığına yönelik olarak yasal bir kod hazırlamış olup, bu kodun 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenmektir. IMO yetkilileri, söz konusu Kutup Kodu'yla, kutup sularına mahsus risklere karşı çevrenin korunması ve gemilerin daha güvenli seyretmesinin amaçlandığını ifade ettiler.

Konuyla ilgili daha önce yayımlanan haberimizde IMO Kodu'yla ilgili detayları bulabilirsiniz:

 

Paris Anlaşması'nın ardından IMO iklim değişikliğine karşı tedbir almaya hız veriyor

14.12.2015

cop21.jpg30 Kasım-12 Aralık 2015 tarihlerinde düzenlenen Paris İklim Değişikliği Konferansı (COP21), dünyamızın geleceğini ilgilendiren önemli kararlara imza attı.

Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nın en temel hedefi; "küresel ısınma ortalamasını sanayileşme öncesi dönemdeki seviyenin 2°C altında tutmak ve sıcaklık artışını 1.5°C ile sınırlandırmaya çalışmak," şeklinde tanımlandı.

IMO ve IMO'ya üye devletler, uluslararası deniz taşımacılığının insan kaynaklı karbon emisyonundaki payının %2.2 olduğunu dikkate alarak, iklim değişikliğinin yarattığı etkileri azaltmak için gösterilen çabaları desteklemektedir.

IMO'nun eski Genel Sekreteri Koji Sekimuzu anlaşmayla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

"Paris anlaşması kayda değer bir ilerleme olup, temelini zamanında kendisi de önemli bir adım olan 1992 Rio Dünya Zirvesi'nden almaktadır.  Paris Anlaşması'nın son metninde deniz taşımacılığına yönelik doğrudan bir gönderme yapılmamış olması, IMO'nun gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmada denizcilik sektörünü temsil ettiği gerçeğini değiştirmiyor."

IMO, uluslararası taşımacılık yapan gemilerin kullandığı yakıtlardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını ele aldığı çalışmasını güncelleyerek COP21 kapsamında sundu. Gemilerde enerji verimliliğiyle ilgili yasaların tüm ülkelerde birbirine uyumlu şekilde uygulanmasını desteklemek için kılavuzlar geliştiren IMO bünyesinde, ayrıca, Marpol Ek IV kapsamında yürürlüğe giren zorunlu enerji verimliliği standartları gibi yasaların etkili bir şekilde uygulanmasına yardım edecek teknik işbirliği ve kapasite arttırma çalışmaları da yürütülmektedir.

 

Bangladeş gemi sökümü projesi ilerleme kaydediyor

15.12.2015

bangladeş gemi söküm.jpg 

Bangladeş gemi söküm tesislerinin güvenli ve çevreye duyarlı bir şekilde işletilmesini sağlamak için başlatılan proje, IMO ile Norveç Kalkınma İşbirliği Ajansı'nın işbirliğinde yürütülüyor. Sektörün güvenlik ve çevre standartlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak isteyen proje sahipleri, son toplantılarını 13 Aralık 2015 tarihinde Proje Yürütme ve İcra Komitelerini bir araya getirerek gerçekleştirdi. Bangladeş'in Dakka kentindeki toplantıya katılan taraflar, projenin şimdiye kadar iyi bir ilerleme kaydettiğini ve başarılı sonuçlar vadettiğini saptadı.

 

IMO G7 deniz güvenliği toplantısına katıldı

15.12.2015

deniz güvenliği.jpgDeniz güvenliğini ve bölgeleri birbirine bağlamanın güvenilir yollarını tartışmak için 14 Aralık günü Berlin'de bir G7 toplantısı düzenlendi. Deniz alanlarının denetlenmesi ve bununla ilgili bilinç kazandırılması; anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi; kanunsuz, kontrolsüz ve kayıt dışı balıkçılığın engellenmesi ve deniz güvenliği ağı kurulması, toplantıda tartışılan başlıca konular oldu.

IMO, deniz güvenliğine verdiği önem doğrultusunda küresel bir deniz güvenliği teknik işbirliği programı yürütmekte ve deniz güvenliğini iyileştirmek için Batı ve Orta Afrika ülkeleri ve Cibuti Meslek Etik Kuralları'na taraf devletlerle ortak çalışmalar yürütmektedir.

Kanunsuz, kontrolsüz ve kayıt dışı balıkçılık sorunuyla ilgili olarak ise Gıda ve Tarım Örgütü'yle müşterek bir toplantı düzenlemiştir.

 

Şili'de deniz güvenliğiyle ilgili eğitim düzenlendi

21/12/2015

Şili, 15-18 Aralık günlerinde ileri düzeyde liman güvenliği tatbikat ve uygulamalarının yapıldığı bir çalışma atölyesine ev sahipliği yaptı. IMO'nun diğer yetkili kurumlarla işbirliği halinde organize ettiği etkinlikte, güvenlik uygulamalarının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili bilgilendirilen katılımcılar, ayrıca IMO'nun SOLAS Bölüm XI-2 ve ISPS Kodu gibi deniz güvenliğine yönelik tedbirler hakkında da eğitim aldı.

 

Balast Suyu Sözleşmesi'yle ilgili son tonaj verileri

21/12/2015

IMO Balast Suyu Sözleşmesi'ni kabul eden 47 ülkenin, dünya tonajında %35'lik bir paya sahip olup olmadığına dair hesaplamalar devam ediyor.

Henüz kesinleştirilmemiş veriler içermekle birlikte, 16 Aralık 2015'te açıklanan 2015 tonaj rakamları, Balast Suyu Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesi için gerekli tonaj koşulunun küsuratlarla da olsa yerine getirilmiş olabileceğini gösteriyor. Fakat sözleşmeye taraf ülkelerin tonajlarında Haziran-Kasım 2015 arasında birtakım kayıp ve kazanımlar yaşandığı için IMO Genel Sekreteri Koji Sekimizu; Fas, Endonezya ve Gana'nın da sözleşmeye taraf olmasıyla birlikte tüm üye ülkelerden tonaj verilerinin son durumunun doğrulanmasını talep etti.

Kesin rakamlar bu doğrulama süreci tamamlandığında, yani tahminen 2016 yılının ilk haftalarında

Fas, Endonezya ve Gana'nın katılımıyla %35'lik tonaj payına ulaşıldığı anlaşılırsa, Balast Suyu Sözleşmesi 24 Kasım 2016'da yürürlüğe girecektir.

 

Zorunlu denetimler ve diğer yasal değişiklikler 1 Ocak 2016'da yürürlükte

22/12/2015

Güvenlik, eğitim, kirlenmenin engellenmesi, yükleme hatları, tonaj ölçümleri ve çarpışmaların önlenmesi gibi konuları ilgilendiren IMO sözleşmelerinde çeşitli yasal değişiklikler yapılarak, IMO Üye Devletler Denetim Planı bünyesindeki denetimler zorunlu hale getirildi. Karar, IMO'ya üye tüm devletleri kapsayarak 1 Ocak 2016'dan itibaren geçerlilik kazandı.

Bu plan çerçevesinde, yılda 25 civarında denetim yapılması planlanıyor. IMO'nun yürüttüğü denetim planının amacı, iyileştirilmesi gereken alanları ve iyi uygulamaları saptayarak üye devletlerin ilgili IMO yasalarını ne ölçüde uyguladıklarını görmek için bir değerlendirme mekanizması sunmaktır.  

Denetim sonuçlarından gelen sağlıklı bilgiler, IMO'nun teknik işbirliği ve yardım programının geliştirilmesine de katkıda bulunacak ve örgütün yasama sürecini daha da geliştirecektir.

1) IMO'nun değişiklik yaptığı sözleşmeler:

-SOLAS 1974

-STCW 1978 ve STCW Kodu

-MARPOL ekler I - VI

-Uluslararası Yükleme Sınırları Sözleşmesi ile ilgili 1988 Protokolü

-1966 Uluslararası Yükleme Sınırları Sözleşmesi

-1969 Gemilerin Tonaj Ölçümü Uluslararası Sözleşmesi

-1972 Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkındaki Sözleşme.

2) SOLAS'taki diğer değişiklikler:

1 Ocak 2016'da yürürlüğe girecek olan diğer SOLAS değişiklikleri arasında;

-8,000 dwt'lik yeni petrol ve kimyasal madde tankerlerinin güvertelerindeki inert gaz sistemlerine ve yeni gemilerin güvertelerindeki havalandırma sistemlerine yönelik zorunlu gereklilikler;

-dümen donanımı kurallarında güncellemeler;

-hava ve denize açık güvertede veya güverte üstünde konteyner taşımak için tasarlanan yeni gemilerin yangınla mücadele düzenlemeleri yer alıyor.

3) Uluslararası Tehlikeli Maddelerin Denizyolu ile Taşınması (IMDG) Kodu'ndaki değişiklikler:

Söz konusu değişiklikler, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (International Atomic Energy Agency –IAEA)'nun 2012 hükümleri temel alınarak hazırlanmış düzenlemeleri içermektedir. Ayrıca, 'aşırı yükleme' ve 'kurtarma' durumlarıyla ilgili işaretleme koşulları ve ambalajlama gereklilikleri hakkında güncellemeler de yapılmıştır.

4) IGC Kuralları'nın Gözden Geçirilmiş Hali:

Tehlikeli maddeler.jpgDökme Halde Sıvılaştırılmış Gaz Taşıyan Gemilerin Yapımı ve Donatılması Hakkında Uluslararası Kurallar (IGC Code)'ın bütünüyle gözden geçirilmiş ve güncellenmiş versiyonu 1 Ocak 2016'da yürürlüğe girecek ve 1 Temmuz 2016'dan itibaren uygulamaya konacaktır. Yapılan değişikliklerde, bilim ve teknolojideki son gelişmeler dikkate alınmıştır.

 

 

 

GloMEEP enerji verimliliği projesi için ilk ulusal atölye çalışması

23/12/2015

Küresel Çevre Fonu (GEF – Global Environment Facility), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP – United Nations Development Programme) ve IMO'nun işbirliğinde başlatılan ve enerji verimliliğini arttırmak için alınabilecek tedbirlerin daha iyi anlaşılmasını ve uygulanmasını hedefleyen GloMEEP Projesi kapsamında ilk ulusal atölye çalışması düzenlendi.

Gürcistan'ın ev sahipliği yaptığı etkinlikte özellikle Denizlerden Kaynaklanan KirlenmeninGloMEEP.jpg Önlenmesi için Uluslararası Sözleşme Ek VI'nın enerji verimliliği düzenlemeleriyle ilgili olan 4. Bölümü üzerinde duruldu. Söz konusu düzenlemelerde, yeni gemilerin daha fazla enerji verimliliği sağlayacak şekilde inşa edilmesi, Enerji Verimliliği Tasarım Endeksi (EEDI)'nin kullanılması ve eski ya da yeni tüm gemilerde Enerji Verimliliği Yönetimi Planı hazırlanması için gerekli koşullar ifade ediliyor.

Atölye çalışmasına Gürcistan Deniz Taşımacılığı Ajansı, Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Bakanlığı ve Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı'ndan temsilciler ile bazı liman temsilcileri ve denizcilik eğitimi veren okullardan akademisyenler katıldı.

 

Kaynak: IMO internet sitesi ve basın bildirileri. ?