DTO Nisan 2017 AB Bülteni

?

DTO AB Bülteni                                __________      ______         _______________________________________________________     __  _______  ___     NİSAN 2017

Mavi Büyüme Stratejisinin beş yıllık durum değerlendirmesi yapıldı

Yaklaşık 5 yıllık bir geçmişi olan Mavi Büyüme (Blue Growth), Avrupa entegrasyonunun 60 yıllık tarihi içerisinde görece yeni bir politika olmasına rağmen, mavi ekonominin öne çıkarılması ve Avrupa denizlerinin ve kıyılarının sağlıklı ve verimli kılınması amacıyla şimdiye dek birçok girişim ortaya koymuştur.

Avrupa Komisyonu'nun Mavi Büyüme hakkında hazırladığı en yeni Raporu, geçtiğimiz 5 yıl içerisinde elde edilen sonuçların bir değerlendirmesini yapıyor. AB'nin Çevre, Denizcilik ve Balıkçılıktan sorumlu Bakanı Sn. Karmenu VELLA konu ile ilgili olarak: "Denizler sürdürülebilir şekilde yönetilirse, AB'de ve diğer yerlerde yeni mesleklere ve büyümeye yönelik müthiş bir potansiyel yaratır. Bu Rapor, AB'nin ve AB Üyesi Devletlerin, en yüksek çevre standartlarını koruyarak gelecek vaat eden bu sektörün büyümesinin önündeki engelleri nasıl kaldırdığını gösteriyor" dedi.

Mavi Büyüme Stratejisi başından beri, yenilikçi ve yüksek potansiyele sahip beş denizcilik sektörüne odaklanmayı tercih etti. Bu sektörler: mavi enerji, su ürünleri yetiştiriciliği, kıyı ve deniz turizmi, mavi biyoteknoloji ve deniz dibi madenciliğidir. Mavi Büyüme Stratejisi aynı şekilde en başından beri, yeni bir yasal düzenleme yapmaktan kaçındı. Strateji kapsamında yapılan tek yasal düzenleme, Avrupa'da sınır ötesi deniz planlamasını hayata geçiren ve Avrupa kıtasını bu anlamda tamamen rakipsiz hale getiren bir direktiftir.  Buna paralel olarak, esnek hukuk kurallarının varlığı da, Mavi Büyüme Stratejisi'nde bürokratik işlemlerin azaltılması, piyasa aksaklıklarının giderilmesi, arz ve talebin düzenlenmesi ve yeniliğin ve yatırımların finanse edilmesi açısından çok önemlidir.

Mavi Büyüme, beş yıl içerisinde pek çok somut sonuç ortaya koymuştur. Örneğin tıp bilimi, kanser ve Alzheimer gibi hastalıkların tedavilerinde kullanılmak üzere denizden en az 15 yeni bileşim elde etmiştir. Geliştirilen deniz tabanı haritaları da, fırtına tahminleri için kullanılmakta ve hayatların kurtarılmasını sağlamaktadır. Bunlara ilaveten, AB'de yetiştirilen deniz mahsullerinin üretim değeri % 40 artmış olup, turizm ve kruvaziyer endüstrileri de aynı şekilde yükseliştedir. 

Mavi Büyümenin en büyük katkılarından biri, denizlerle ilgili meseleleri uluslararası politika gündemine taşımasıdır. AB hükümetleri artık mavi ekonominin önemi üzerinde hemfikirdir. Aynı şekilde, ilk defa Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden biri denizlerimizin korunması ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasıdır. Denizlerin yönetimi için yeni bir dönem başlıyor olabilir ve AB ilk olarak Deniz Yönetimi Bildirisi (Ocean Governance Communication) ile ve şimdi de bahse konu Raporla bu ivmeyi ileriye taşımayı tercih ediyor.

Rapor, yeni dersler çıkarabilmek ve kamu idareleri ve ilgili vatandaşlarla Mavi Büyümenin önümüzdeki yıllarını şekillendirmek amacıyla, 2012 yılından itibaren nelerin başarıldığını ve nelerin eksik kaldığını gözden geçiriyor. Söz konusu Rapora https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/swd-2017-128_en.pdf internet adresi üzerinden erişilebilmektedir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Batı Akdeniz'de mavi ekonominin sürdürülebilir gelişimi için aksiyonlar

Avrupa Komisyonu 19 Nisan 2017 tarihinde, Batı Akdeniz bölgesinde mavi ekonominin sürdürülebilir gelişimine yönelik yeni bir girişim başlattı. Bölge; Barselona, Marsilya, Napoli ve Tunus gibi ekonomik merkezlere ilaveten, Balearik Adaları, Sicilya ve Korsika gibi turistik yerleri de kapsıyor.

Ortak Araştırma Merkezi'nden (Joint Research Centre) bilim insanlarının hazırladığı güncel bir rapora göre; denizler biyoçeşitliliğini son 50 yılda % 50 oranında kaybetti. Biyoçeşitlilikteki söz konusu azalmaya ilaveten, Güneyden ve Kuzeyden gelen göçlerdeki artışın neden olduğu güvenlik ve emniyet kaygıları da bulunmaktadır.

Anılan girişim, deniz emniyeti ve güvenliğinin artırılması, sürdürülebilir mavi büyümenin ve istihdamın teşvik edilmesi, ekosistemin ve biyoçeşitliliğin korunması konularında AB ve komşu ülkelerin birlikte çalışmalarına olanak verecektir. Girişim, bölgenin söz konusu ortak çıkarları için birlikte çalışmaya hazır ve istekli olan on Batı Akdeniz ülkesi arasında yıllardır sürmekte olan diyaloğun bir neticesidir. Bu ülkelerden beşi AB üyesi olan Fransa, İtalya, Portekiz, İspanya ve Malta'dır; diğer beşi ise Cezayir, Libya, Moritanya, Fas ve Tunus'tur.

Girişim, yukarıda belirtilen ülkeler arasındaki iş birliğini güçlendirerek aşağıdaki üç hedefe ulaşmayı amaçlıyor:

  1. Daha emniyetli ve daha güvenli denizalanı,
  2. Daha canlı ve esnek bir mavi ekonomi,
  3. Denizlerin daha iyi yönetimi.

Her hedef için öncelikler ve hedefe yönelik eylemler belirtilmiştir. Buna göre, daha emniyetli ve güvenli denizalanı için öncelikler, ulusal sahil güvenlikler arasında işbirliğini ve kazalara ve petrol döküntülerine müdahaleleri kapsıyor. Hedefe yönelik özel eylemler ise, trafik gözlemleme altyapısının geliştirilmesine, veri paylaşımına ve kapasite oluşturulmasına odaklanacaktır. Daha canlı ve esnek mavi ekonomi hedefi için öncelikler; yeni veri tedarikini, biyoteknolojiyi ve kıyı turizmini kapsıyor. Denizlerin daha iyi yönetilmesi hedefi için ise; alan planlamasına, deniz bilgisine, doğal ortamın korunmasına ve sürdürülebilir balıkçılığa öncelik verilecektir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

AB Denizcilik Bakanları sürdürülebilir mavi ekonomiyi desteklemek amacıyla bir deklarasyon imzaladı

AB Denizcilik Bakanları, AB'nin sürdürülebilir mavi ekonomisinin geliştirilmesine olan siyasi bağlılıklarını teyit eden bir deklarasyonu 20 Nisan 2017 tarihinde imzaladı. İmza, Avrupa Komisyonu'nun Batı Akdeniz Bölgesi'nde mavi ekonominin sürdürülebilir gelişmesine yönelik yukarıda bahsedilen yeni girişimini açıklamasını takip eden gün gerçekleşti. Deklarasyon, Malta'da düzenlenen 'Mavi Büyüme, AB'de ve Akdeniz'de Okyanus Yönetimi, İnovasyon ve Deniz Turizmi hakkında Resmi Olmayan Bakanlık Konferansı'nda kabul edildi.

Deklarasyon; turizm, su ürünleri yetiştiriciliği, okyanus enerjisi ve biyoteknoloji dâhil olmak üzere temel sektörlerin sürdürülebilir kalkınmasına ilave bir destek sunacaktır. Mavi ekonomi, Avrupa ekonomisine senede 500 milyar Euro'dan fazla katkı sağlayarak ve 5.4 milyonluk istihdam yaratarak, Avrupa'nın gerçek bir başarı hikayesi olma potansiyeline sahiptir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Yeşil deniz taşımacılığını finanse etmek üzere 150 milyon Euro

Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank – EIB) ve Hollandalı banka ABN Amro, Avrupa deniz ticaret filosunun çevreci hale getirilmesine (greening) yönelik yatırımları desteklemek amacıyla 21 Nisan 2017 tarihinde bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, deniz taşımacılığı sektöründe sürdürülebilir proje geliştiricilerinin Avrupa Yatırım Bankası'nın AAA puanlamasının bir sonucu olarak uygun finansal koşullardan yararlanmalarını sağlıyor. Anlaşmanın sağladığı olanak, mevcut deniz taşımacılığının iyileştirilmesi için kullanılabileceği gibi, yeşil inovasyon bakış açısıyla yeni gemilerin inşasını planlayan projeler için de kullanılabilir. Hem iç suyolu taşımacılığı ve hem de açık deniz gemi işletmecileri olanaktan faydalanabilirler.

Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Sn. Pim van BALLEKOM, "deniz ticaret filosunun çevreci hale getirilmesine yönelik finansal bir yetersizlik olduğuna dair piyasadan açık bir işaret aldık. Avrupa İçin Yatırım Planı, Avrupa Yatırım Bankası'nın daha fazla risk almasına müsaade ederek, Avrupa sürdürülebilirlik standartlarına uyum sağlamaları konusunda denizcilik şirketlerini destekleyecek yeni bir finansal araç yaratmamıza imkân verdi. Bu anlaşma, kamu ve özel sektörden Hollandalı mevkiidaşlarla yaptığımız çok sayıdaki görüşme sonrasında oluşturulan 750 milyon Euro'luk Stratejik Yatırımlar İçin Avrupa Fonu Yeşil Deniz Taşımacılığı Garanti Programı (European Fund for Strategic Investments Green Shipping Guarantee Programme) kapsamındaki ikinci anlaşmadır. Armatörlerin bu fondan faydalanmalarına gerçekten önem veriyoruz, böylece diğer ülkelerde de bunu uygulayabiliriz" dedi.

AB'nin Taşımacılıktan Sorumlu Bakanı Sn. Violeta BULC: "daha sürdürülebilir taşımacılık sistemlerine ve ağlarına geçişin finanse edilmesi bir yatırım taahhüdünü gerektirir. Bugünkü [21 Nisan'daki] Anlaşma, özel finansmanın [sürdürülebilir taşımacılığa] geçişi desteklemek üzere kullanılmasında Yatırım Planının oynayabileceği önemli rolü göstermektedir" dedi. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Avrupa'da deniz turizminin karşılaştığı sorunlar

Avrupa Komisyonu, 30 Mart 2017 tarihinde, deniz turizmi hakkında bir Rapor yayımladı. Deniz turizmi; kayıkçılık, yatçılık, teknede olta ile balık avlamak ve vahşi yaşamı seyretmek, kano yapmak gibi kıyı ve açık deniz marina sularındaki aktiviteleri kapsıyor.

Deniz turizmi sektörü, kıyı kesiminde yaşayan insanlar için ekonomik fırsatlar sağlayabilir. Anılan Rapor, deniz turizminin bu potansiyelinin açığa çıkarılması ve gelişmesinin önündeki engellerin kaldırılması için hangi alanlarda harekete geçilmesi gerektiğini tanımlıyor. Rapor aynı zamanda, olumsuz çevresel etkilerin en aza indirmesine duyulan ihtiyacı da vurguluyor.

Rapora göre, yaklaşık her on AB vatandaşından biri (48 milyon) düzenli olarak su sporlarına katılıyor. 36 milyon kişi düzenli olarak kayık veya yelkenli faaliyetlerine katılıyor ve yaklaşık 6 milyon tekneyi Avrupa sularında muhafaza ediyor. Ekipman tamiri, tekne kiralama, marinalar ve diğer ilgili hizmetler önemli sayıda istihdam ve gelir yaratıyor. AB deniz turizmi sektörü her yıl toplam 234.000 kadar iş imkânı sağlıyor ve 28 milyar Euro gelir yaratıyor. 

Söz konusu Raporda ele alınan konular aşağıdaki gibidir:

  • Profesyonel ve özel kaptanlık (skippers) belgelerinin tanınması: profesyonel kaptanların % 74'ü, profesyonel yetkinliklerinin diğer AB Üyesi ülkelerde tanınmaması nedeniyle AB içerisinde özgürce çalışamadıklarını belirtiyor;
  • Gemide emniyet ekipmanı:  çeşitli kurallar ve gemide istenilen ekipmanlar, AB tek pazarında hareket serbestisini engelliyor;
  • Marinalar ve kayıkçılık için inovasyon: marinaların, yaşlanan nüfus için erişilebilir, genç insanlar ve aileleri için ise cazip olabilmesi için daha yenilikçi hale getirilmesi gerekiyor;
  • Kombine deniz ve kıyı turizmi ürünlerinin potansiyeli: kombine ürünler, turizm sektörüne mevsimsel ve değişken taleplerle baş edebilmesi konusunda yardımcı olabilir.
  • Hurdaya ayrılan tekneler:  her yıl en az 80.000 tekne kullanım hayatının sonuna ulaşıyor, fakat yalnızca 2.000 kadarı sökülüyor. Geri kalanı terk ediliyor, son sahipleri tarafından muhafaza ediliyor, çöp sahasına gönderiliyor ya da yakılıyor. Çevreye bir tehdit oluşturan ve bir geri dönüşüm sorunu olan bu durumun uygun şekilde ele alınması gerekiyor.

Bahse konu Rapor, deniz turizmi sektörünün karşılaştığı bazı sorunları irdeleyen 2014 tarihli "Kıyı ve Deniz Turizminde Daha Fazla Büyüme ve İstihdam İçin Bir Avrupa Stratejisi" isimli Avrupa Komisyonu Bildirisinin bir sonucudur. Rapora https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/swd-2017-126_en.pdf internet adresinden erişilebilmektedir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Avrupa Konseyi, balıkçılık sektörüne yönelik geliştirilmiş AB kurallarını kabul etti

Avrupa Konseyi, balıkçılık sektöründe verilerin toplanmasını, yönetilmesini ve kullanılmasını geliştirmeyi amaçlayan bir yönetmeliği 25 Nisan 2017 tarihinde kabul etti. Yeni kurallar; biyolojik, ekolojik, teknik ve sosyo-ekonomik verilerin toplanmasına yönelik mevcut sistemi basitleştiriyor ve güçlendiriyor. Kurallar özellikle, balık stoklarının durumu, balıkçılık yönetimi tedbirleri gibi konularda kapsamlı ve güvenilir bilgilerin bir araya getirilmesine olanak verecek ve verilerin bölgesel ve Avrupa düzeyinde erişilebilir olmasını sağlayarak bilimsel bilgi ve politikalar için sağlam bir temel oluşturacaktır.

Yeni düzenleme; Ortak Balıkçılık Politikası'nın (Common Fisheries Policy – CFP), deniz çevresinin korunması, ticari olarak kullanılan tüm türlerin sürdürülebilir şekilde yönetilmesi ve özellikle 2020 yılına kadar deniz çevresinde iyi bir ekolojik durumun başarılması gibi hedefleriyle AB kurallarını uyumlaştırmayı amaçlıyor. İlgili düzenlemeye http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-6-2017-INIT/en/pdf internet adresinden erişilebilmektedir. (Kaynak: Avrupa Konseyi)

EU Green Week 2017 kapsamında "Gelişmekte Olan Yeşil Denizcilik Ekonomisinde İhtiyaç Duyulan Vasıflar" konulu etkinlik düzenlenecek

EU Green Week 2017, "Daha yeşil bir gelecek için yeşil meslekler" teması ile 29 Mayıs – 2 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen söz konusu Hafta boyunca, AB çevre politikalarının; yeşil mesleklerin yaratılması ve AB'de ekonomik, sürdürülebilir ve sosyal açıdan sorumlu büyümenin sağlanması üzerindeki etkilerine odaklanılacaktır.

EU Green Week 2017 kapsamında, 1 Haziran 2017 tarihinde düzenlenecek olan "Gelişmekte Olan Yeşil Denizcilik Ekonomisinde İhtiyaç Duyulan Vasıflar" konulu etkinlikte, düşük karbonlu bir ekonomiye geçişin mavi ekonominin ihtiyaç duyduğu işgücü üzerinde yarattığı etkilere dikkat çekilecektir. Pek çok denizcilik sektörü daha fazla ve daha iyi hizmetler ortaya çıkarabilen yeşil çözümler araştırırken, diğer yandan denizcilik endüstrisi ihtiyaç duyulan beceri ve yetkinliklere sahip profesyonellerin yetersiz oluşundan dolayı sıkıntı yaşamaktadır. Etkinlikte, söz konusu sıkıntının üstesinden gelebilmek amacıyla Avrupa Komisyonu'nun denizcilik endüstrisini ve eğitimi desteklemeye yönelik şimdiye dek ortaya koyduğu girişimlerin bir sunumu yapılacak; denizcilik endüstrisinden, eğitim ve kamu idarelerinden temsilciler ise, gelecek yıllarda ortaya çıkabilecek temel sorunları ve muhtemel çözüm yollarını ele alacaktır. (Kaynak: http://www.eugreenweek.eu/ )

01.01.2017 – 04.05.2017 Tarihleri Arasındaki Türk Bayraklı Gemi Tutulmaları

01.01.2017 – 04.04.2017 tarihleri arasında Paris Memorandumu (Paris MOU) üye limanlarında 3 Türk Bayraklı gemi (Hırvatistan, Split; İtalya, Cenova; İspanya, Castellon de la Plana) tutulmuştur. Türk Bayraklı gemi tutulmalarına ilişkin detaylı bilgiler Odamız web sayfasında (http://www.denizticaretodasi.org.tr/sayfalar/gemitutulmalari.aspx ) yer almaktadır.

 

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                  Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                           - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

- Türk Armatörler Birliği                                            Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                -Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                 Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü

-İMEAK DTO Meslek Komitesi Bşk.                         -Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

-İMEAK DTO Şubeleri                                              Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

-Türk Loydu Vakfı                                                     -Sn. Sefer KALKAVAN                    

-GİSBİR                                                                     TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

-GESAD                                                                     -Meclis Başkanlık Divanı       

-Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş.        -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri            

-TÜRKLİM                                                                -Sn. Erol YÜCEL

-GEMİSANDER                                                         TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.         

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği                   -İMEAK DTO Meclis İhtisas Çevre Komisyonu       

-Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası                       -İMEAK DTO Şube Y.K. Bşk.

-Gemi Mühendisleri Odası                                         -Denizcilik Eğitimi Veren Üniversiteler         

-TAIS                                                                        

-WISTA Türkiye Derneği

-Gemi Sahibi Firmalar

Nisan_2017_AB_Bulteni.pdf