DTO AB BÜLTENI OCAK 2012

Gemi inşa sektörüne yönelik AB teşvikleri yürürlüğe girdi. Avrupa Birliği tarafından gemi inşa sektörünün rekabetçi yapısını sürdürebilmesi amacıyla verilen devlet teşvikleri 1 Ocak 2012 itibariyle yenilenerek yürürlüğe girdi. 31 Aralık 2013 tarihine kadar yürürlükte kalacak olan teşvik uygulaması sektöre özel yatay teşviklerde değişiklik yapmazken, gemi inşaya yönelik direkt teşviklerde 3 başlık öne çıkıyor. Avrupa Birliği, gemi inşa sanayiinde özellikle inovasyon yardımı, bölgesel yardım ve ihracat kredileri alanında verilen yardımları ön plana çıkartıyor. Yeni teşvik uygulaması sektörde yaratıcı, yenilikçi projelere önem verilmesi gerektiğinin, küresel pazarda ancak bu şekilde rekabet edilebileceğinin altını çiziyor. Damanaki, “Mavi Ekonomi” seminerinde inovasyonun önemini vurguladı. Avrupa Birliği Denizcilik ve Balıkçılık Bakanı Maria Damanaki, 7 Aralık 2011’de Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen “The Future of Marine and Maritime Innovation in Europe” toplantısına katılarak, inovasyonun deniz ve denizciliğin geleceğindeki önemini vurgulayan bir konuşma yaptı. ‘Yeni Mavi Ekonomi’ temalı seminerde konuşan Damanaki, denizlerin yaşam üzerinde etkilerini dile getirirken, Avrupa Komisyonu’nun bu alanda yürütülen AR-GE çalışmalarını desteklemeye devam edeceğini belirtti. Deniz Mekansal Planlama Konferansı 26 Mart’ta Brüksel’de gerçekleşecek. Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenecek olan Maritime Spatial Planning (Deniz Mekansal Planlama) konferansı 26 Mart 2012 günü Brüksel’de gerçekleşecek. Denizcilik ve Balıkçılık Komisyonu’nun ev sahipliği yapacağı konferansa, AB ve diğer ülkelerin yetkilileri, denizcilik sektörünün temsilcileri ve sivil toplum örgütleri katılacak. Denizlerin geleceği ile ilgili fikirlerin tartışılacağı konferansta, denizcilik ekonomisinin ekosistem ile uyumlu bir şekilde büyüyebilmesi için gerekli adımların belirlenmesi bekleniyor. Komisyon, yolcu hakları ile ilgili bilgilendirme yayınladı. Avrupa Komisyonu, tüm ulaşım yöntemlerinde geçerli olmak üzere, yolcu haklarını belirleyen yeni bir bilgilendirme yayınladı. Yolcu hakları ile ilgili kuralların tüm taşıma sektörlerinde daha uyumlu ve etkin olarak kullanılması gereksiniminden yola çıkarak hazırlanan bu çalışma, 2012 yılında yürürlüğe girdi. AB vatandaşlarının toplu ulaşım seçeneklerini daha çok tercih etmesini teşvik etmeyi amaçlayan Avrupa Birliği, bu alandaki çalışmaları ile 2001 yılındaki kanun tasarısında belirtilen hedeflere ulaşmayı planlıyor. Kuralların uygulamasında ulusal merciler ile çalışacak olan Avrupa Komisyonu, ayrıca yolcuların hakları ile ilgili farkındalıklarını arttırmayı hedefliyor. Interspill 2012 13-15 Mart tarihlerinde Londra’da gerçekleşecek. Denize karışan petrol konusu yalnızca çevrecileri değil, denizcilik sektöründe yer alan kurumları ve gezegenin geleceğini yakından ilgilendiriyor. Avrupa Birliği ve komisyonlar da bu konu üzerinde hassasiyet ile duruyor. Petrol ve kimyasalların denizlere karışması ile ilgili konuların konferansın yanısıra çalıştaylar ve seminerler aracılığı ile daha interaktif bir ortamda tartışılacağı Interspill 2012, bu amaçla sektörün uzmanlarını ve liderlerini bir araya getiriyor. 13-15 Mart tarihlerinde Londra’da gerçekleşecek olan etkinlik, güncel sorunların paylaşılması ve yeni fikirler üretilmesi için bir platform sunmayı hedefliyor. 3 milyon Euro değerinde gemi adamları projesi: Project Horizon Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı tarafından desteklenen 3 milyon Euro bütçeli proje İsveç ve İngiltere’deki akademisyenler ile denizcilik sektörünün temsilcileri tarafından yürütülüyor. Proje, gemi adamlarının yorgunluktan nasıl etkilendiklerini ve yorgunluğun gemide alınması gereken kararları nasıl etkilediğini araştırıyor. Warsash Denizcilik Akademisi’nden Profesör Mike Barnett, 90 gemi adamı ile yürüttükleri çalışmalar sırasında farklı çalışma sürelerinin çalışanlar üzerinde yarattığı etkileri ölçtüklerini, görevlerin getirdikleri sorumluluklar, uyku saatleri ve çalışma koşullarının gemi adamları üzerindeki etkilerini kaydettiklerini belirtti. Halen devam etmekte olan projenin denizcilik sektörüne fayda sağlayacak bir ‘yorgunluk tahmin modeli’ne dönüştürülmesi planlanıyor. AB’nin kirlilik karşıtı sözleşmesine İsveç ve Finlandiya itiraz etti. Sülfür emisyonları kontrolünde daha sıkı kurallar uygulamak için 2015’i hedef gösteren IMO anlaşmasına İsveç ve Finlandiya’dan itiraz geldi. Belirtilen tarihin gerçekçi olmadığını öne süren bu ülkeler, denizcilik sektörlerinin uygulamadan olumsuz etkileyeceğini savunuyor. Avrupa Birliği’nde 2 saptanmış kontrol bölgesi bulunuyor – Baltık Denizi ve Kuzey Denizi. Yeni uygulama emisyonlarının %1,5 oranından %0.1’e çekilmesini gerektiriyor. Bu da ancak sülfür bulundurmayan yakıt kullanımını veya yakıt temizleme teknolojisine sahip olmayı gerektiriyor. Deniz sektörü bu tür önlemlerin alınmasının dört yıldan daha uzun süreceğini belirterek, uygulamaya karşı olduğunu dile getiriyor. Avrupa Parlamentosu tarafından görüşülmekte olan konu ile ilgili Ocak ayında oylama yapılması bekleniyor. Bilgi ve gereği için arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM Gereği: Bilgi: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - YK Başkan ve Üyeleri