DTO AB BÜLTENI HAZİRAN 2012

?

Blue Belt ile gümrük yetkilileri gemi hareketlerinden haberdar oluyor
Gümrük yetkililerinin yalnızca Avrupa Birliği üyesi ülkelerin limanlarına uğrayacağını deklare eden bir geminin başka limanlara uğrayıp uğramadığını kontrol etmesi ne kadar mümkün? Mavi Kemer (Blue Belt) pilot projesine gönüllü olarak katılan 250 araç sayesinde, artık denetlemek mümkün.
Belçika’nın AB Başkanlığı döneminde başlatılan pilot proje, otomatik olarak katılımcı gemilerin hareketlerini takip ederek, varıştan önce güncel seyir bilgileri ve son uğranan limanlar ile ilgili gümrük yetkililerini bilgilendirecek. Proje kapsamında “Mavi Gemiler”in hareketleri EMSA
tarafından yürütülen SafeSeaNet sistemi üzerinden denetlenecek. Sistem sayesinde, Mavi Gemi’nin AB limanına varışından önce gümrük yetkililerine bilgilendirme raporu ulaştırılacak.
Mavi Kemer Pilot Projesi varolan gümrük kurallarını veya prosedürlerini çoğaltmayacak ya da onların yerine geçmeyecek. Başarılı olduğu takdirde, proje çıktıları varolan prosedürlerin iyileştirilmesi için kullanılacak.
İspanya’dan AB’ye tersane kapatma suçlaması
İspanyol BOLUDA Group, ayakta kalan son tersanesinin de kapanma kararıyla ilgili Avrupa Birliği’ni suçluyor. 2011 yılında alınan bir karar doğrultusunda gemi finansmanındaki vergi uygulamalarının incelemeye alınmasını takiben Avrupa ülkelerindeki rekabete ayak uyduramadıklarını açıkladıkları basın toplantısında, bu durumun istisnai olmadığını, Avrupa’daki pek çok tersanenin finansman sıkıntısı ve direktifler nedeniyle kapanma riski taşıdığı vurgulandı.
Devlet teşvikleri kapsamında vergi indirimlerinin incelendiği süreçte yeni iş alamayan Valencia tersanesi 2012 sonuna doğru kapılarını kapatmayı planlıyor. BOLUDA tarafından yapılan açıklamada, Valencia tersanesinin çalışmaları tamamen bitirmektense, ara verdiği, gelecekte yeni faaliyetler geliştirerek işe devam edecekleri dile getirildi.
Ulaşım sektörüne Marco Polo desteği
Avrupa Komisyonu Marco Polo programı çerçevesinde ulaşım sektöründe gerçekleştirilecek projeler için 2012 bütçesini 64.6 milyon Euro olarak açıkladı. Çevre dostu denizcilik projeleri ve iç sular ile ilgili projeler bu sene öncelikli konular arasında yer alıyor.
Marco Polo program çağrısı 20 Haziran’da yayınlandı. Projeler için son başvuru tarihi 21 Eylül 2012 olarak açıklandı. 21 Eylül’e kadar Avrupa Komisyon’una projelerini ileten başvuru sahipleri, proje başvuruları başarılı bulunduğu takdirde, 2013 yılının ikinci çeyreğinde hibeye hak kazanabilecekler.
Konu ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru prosedürüne http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/getting-funds/call-for-proposals/2012/index_en.htm adresinden ulaşabilirsiniz.
Enerji anlaşması beklentileri karşılamıyor
Avrupa Birliği Bakanlar Kurulu’nun Danimarkalı Başkanı tarafından 14 Haziran günü yapılan açıklamaya göre, Konsey ve Parlamento tarafından kabul edilen enerji verimliliği direktifi gereğince 2020 yılına kadar enerji tüketimi %17 azaltılacak. Bu oranın 2007 yılında üye devletler tarafından kabul edilen %20 hedefinin altında olması dikkat çekiyor.
Anlaşmayı takip eden yorumlara göre, direktif yalnızca genel anlamda değil, spesifik noktalarda da beklentilerin altında kalıyor. İlk önergelerde yer alan ölçüm ve ücretlendirme konularına verilen önem, kabul edilen metinde yer almıyor. Açıklamalara göre, Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen direktif herhangi bir zarar yaratacak türde değil, lakin faydalı olacak gibi de görünmüyor.
Direktifte pek çok boşluk olduğu ve çevre ile ilgili hedeflere ulaşılması için gerekli altyapı çalışmaları konusunda kesin bir dil olmadığı, bu sebepten ötürü de kabul edilen direktifin kaçırılan bir şans olduğu, Brüksel’de tartışılmaya devam edilen bir konu.
AB-Türkiye Enerji Birliği Zirvesi Stuttgart’ta gerçekleştirildi
“Türkiye-AB Pozitif Gündem; Geliştirilmiş AB-Türkiye Enerji İş Birliği” dörtlü zirvesi, Almanya’nın Stuttgart kentinde gerçekleştirildi. Dörtlü Zirveye Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AB Komisyonu Genişleme ve Avrupa Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Stefan Füle ve Enerjiden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger katıldı.
Zirvede, Enerji senaryoları ve enerji sepeti ile ilgili uzun vadeli perspektifler, piyasaların entegrasyonu ve ortak menfaatlere yönelik altyapıların oluşturulması (gaz, elektrik, petrol), küresel ve bölgesel enerji işbirliği, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve temiz enerji teknolojilerinin desteklenmesi, nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma gibi karşılıklı menfaatlerin bulunduğu 5 konuda çalışmaların yoğunlaşması konusunda anlaşmaya varıldı.
Zirve sonrası yapılan açıklamalara göre, söz konusu işbirliği, genel anlamda Pozitif Gündeme katkıda bulunacak ve AB ile Türkiye enerji piyasalarının nihai entegrasyonunu kolaylaştırarak, Avrupa ve Türkiye’de enerji arz güvenliğini arttırmakla kalmayıp, önemli iş fırsatları da yaratacak.
Bilgilerinize arz ve rica ederiz.
                                                                           Saygılarımızla,
                                                                           Murat TUNCER
                                                                           Genel Sekreter

Dağıtım:    Bilgi:
Gereği    - YK Başkan ve Üyeleri
Tüm Üyelerimiz (Web)