• Anasayfa
  • |
  • Yat ile Ülkemize Gelen Kişilerin PCR Testi

Yat ile Ülkemize Gelen Kişilerin PCR Testi

Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nden alınan 26.04.2021 tarih ve 499 sayılı Ek'te sunulan yazıda özetle;  

Odamızın 15.04.2021 tarih ve 1211 sayılı yazısında, ülkemizi ziyaret eden yatçıların denizde olmaları nedeniyle, son 72 saat içerisinde yapılmış bir SARS-CoV-2 PCR testi ibraz etme imkanı olmadığı için karantinaya alındıkları, yurt dışından ülkemize giriş yapan yatlarda bulunan turist ve yat mürettebatına ülkemize giriş yaptığı anda PCR testinin yapılması, sonucun negatif çıkması durumunda bu kişilerin karantinaya alınmamasının talep edildiği belirtilmekte,

Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nce Odamız talebine istinaden İller İdaresi Genel Müdürlüğünün konu uygulamasının değerlendirilmesi neticesinde;

Yat ile ülkemize gelen kişilerin son 72 saat içerisinde yapılmış bir SARS-CoV-2 PCR testi ibraz etme yükümlülüklerinin bulunduğu ve söz konusu testi seyir süresince denizde bulunmaları nedeniyle ibraz edemeyen turist ve yat mürettebatına ülkemize giriş yaptığı anda PCR testinin yapılması ve sonucun negatif çıkması durumunda bu kişilerin karantinaya alınmaması şeklinde uygulamanın yürütülmesinin uygun olacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

437_1262_yat_ile_lkemize_gelen_ki_ilerin_pcr_testi.pdf