• Anasayfa
  • |
  • Yabancı Bayraklı Gemilerde Çalışan Türk Gemiadamları Hk.

Yabancı Bayraklı Gemilerde Çalışan Türk Gemiadamları Hk.

Sirküler No:      372             /2015

Sayın Üyemiz,

 

Yabancı Bayraklı Gemilerde Çalışan Türk Gemiadamlarına yönelik olarak SGK uygulamaları ile ilgili; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Başkanlığından alınan 05.05.2015 tarih ve 6774223 sayılı yazı Ek'li olup, bilgi ve gereği için arz ve rica ederiz.

 

                                                                                                          Saygılarımızla

 

 

Murat TUNCER

Genel Sekreter

EK: İlgi Yazı Örneği (2 Sayfa)  

        (Web Sayfasında)          

 

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                   BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)  - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üy.               

- Türk Armatörler Birliği                     - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.          

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.  - İMEAK DTO Şube YK Başkanları             

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                                                                                                

- RODER                                                                   

- UND

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri                                                                

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- KOSDER

- ROFED

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği      

- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

- Gemi Mühendisleri Odası

- Oruç Reis Denizciler Kulübü

- Gemi Sahibi Firmalar           

- Acenteler

 

 

 

372_2041_EK-372.pdf