Uygulama Talimatları Hk.

 Sayın Üyemiz,
 
İlgi: a) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme
             Genel Müdürlüğü’nün 07.04.2014 tarih ve 2377 sayılı yazısı.
         b) 25.09.2013 tarih ve 576 no.lu sirkülerimiz.
 
İlgi (b) sirkülerimiz ile,
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün Web sayfasında (http://www.didgm.gov.tr/) “Mevzuat” bölümü altındaki “IMO Mevzuat Yeni Beta” sekmesi altında veya https://atlantis.denizcilik.gov.tr/imo/tr/tlmt.aspx linkinde;
 
-          IMO Sözleşmeleri
-          IMO İle İlgili Bakanlık Genelgeleri
-          IMO İle İlgili Bakanlık Uygulama Talimatları
 
bölümlerinin yer aldığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın ilgili Genel Müdürlüklerince çıkarılmış olan Uygulama Talimatları’na  ulaşılabildiği hususları üyelerimize duyurulmuştu.
 
            Bu kez Ulaştırma, Denizcilik Haberleşme Bakanlığı’ndan alınan ilgi (a) yazıda;
            Ek’te de bir örneği yer alan 2014/261 sayılı Bakanlık Talimatı’nda belirtildiği üzere, uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat çerçevesinde İdare (UDHB) tarafından oluşturulan “Uygulama Talimatları”nın “http//imo.udhb.gov.tr” adresinde yayımlandığı,
            Söz konusu adreste yayımlanmakta olan Uygulama Talimatlarının muhatapları tarafından düzenli olarak takip edilmesi, içeriklerinin bilinmesi ve gereklerinin uygulanması gerektiği bildirilmektedir.
 
            2014/261 Sayılı Uygulama Talimatında ayrıca; 
Gemileri ilgilendiren talimatların, işletici şirketler tarafından kurulacak sisteme uygun şekilde gemilerde bulundurulması ve ilgili gemi/kara personelinin bilgi sahibi olması gerektiği, bu kapsamda Uygulama Talimatının muhatabı olan tüm sektör ilgilileri ve çalışanlarının kendilerini ilgilendiren konularda yayımlanmış talimatları ofis/gemilerde bulundurdukları ve gereklerini bildikleri/uyguladıkları hususlarının İdare tarafından yapılacak gemi/şirket/ofis/yetkilendirilmiş kuruluş denetimlerinde kontrol edileceği belirtilmektedir.
 
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.
 
Saygılarımızla
          
 
Murat TUNCER
Genel Sekreter
 
EK: İlgi (a) Yazı ve Ek’i (2 Sayfa)
 
 
 
 
 
DAĞITIM
GEREĞİ                                                                                          BİLGİ
- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                   - Sn. Sefer KALKAVAN
- Türk Armatörler Birliği                                                     TOBB DTO’ları Konsey Başkanı
- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                             - Meclis Başkanlık Divanı  
- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                          - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                  
- S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular                             - Sn.Halim METE
  Üretim ve Pazarlama Kooperatifi                                        TOBB Bşk. Yrd.
- T.D.İ. A.Ş.                                                                 - Sn. Erol YÜCEL  
- İstanbul Şehir Hatları Tur. San. ve Tic. A.Ş.                        TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.
- İDO A.Ş.                                                                    - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
- GİSBİR                                                                      - İMEAK DTO Şube YK Başkanları
- GESAD                                                                      - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.
- Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği                                      - İMEAK DTO Meclis ve Y.K. Başkanı           
- KOSTBİR                                                                      Danışmanları      
- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.                  - Meclis Üyeleri
- YAGESAD
- RODER
- UND
- TÜRKLİM
- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri
- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği
- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.
- Gemi Brokerleri Derneği
- Gemi Tedarikçileri Derneği
- ZEYPORT
- GEMTAC
- SULİM
- Koster Armatörleri Derneği
- KOSDER
- ROFED
- İstanbul Turistik Yüzer Tesis İşletmeleri Derneği                                            
- Balık Müstahsilleri Derneği
- S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği
- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği
- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği    
- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği
- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası
- Gemi Mühendisleri Odası
- Oruç Reis Denizciler Kulübü
- S.S. Avrasya Deniz Taş. Turz. Hiz. İnş. San. ve Tic. Aş.
- S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Koop.
- S.S. Boğaziçi Yolcu ve Tur. Den. Mot. Taş. Koop.
- Beyden Deniz Ulaşım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
- S.S. Mavi Marmara Deniz Yolcu ve Turizm Mot. Taş. Koop.
- S.S. Kartal Deniz Yolcu Yük ve Tur. Mot. Taş. Koop.