• Anasayfa
  • |
  • Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesine Katılmamız Hakkında

Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesine Katılmamız Hakkında

 

 

İlgi:      13.03.2016 tarih ve 29652 sayılı Resmi Gazete.

İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/8498 Bakanlar Kurulu Kararı ile 8/4/2014 tarih ve 6530 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan, Uluslararası sefer yapan gemilerin varış, kalış ve kalkışlarına ilişkin resmi işlemleri, istenilen evrak ve usulleri basitleştirerek ve asgariye indirerek deniz trafiğini kolaylaştırmasını amaçlayan "Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi" ne katılmamız; Dışişleri Bakanlığı'nın 6/1/2016 tarih ve 10261832 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 3. Maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 1/2/2016 tarihinde kararlaştırıldığı bildirilmiştir.

Söz konusu Karar'a "http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160313-7.pdf" web adresinden ulaşılabilmektedir.

                        Bilgilerinizi arz / rica ederiz.                                           

 

                                                                                                    Saygılarımızla,

 

                                                                                                    Murat TUNCER

                                                                                                    Genel Sekreter 

 

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                                        BİLGİ

-Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                            - Piri Reis Üniversitesi

-Türk Armatörler Birliği                                                              -Sn. Sefer KALKAVAN

-S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop                                        TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                -Meclis Başkanlık Divanı                                                          

-KOSTBİR                                                                                 -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                  

-UND                                                                                       -Sn. Erol YÜCEL

-TÜRKLİM                                                                                 TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk

 -İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri                                  -İMEAK DTO Şube YK Başkanları  

 -Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği                                                                     .

  -S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

 -Gemi Brokerleri Derneği

 - Gemi Tedarikçileri Derneği

- ZEYPORT

- GEMTAC

- UTİKAD

- KOSDER

- ROFED                                                                        

- BAU TÜRBAM

- Balık Müstahsilleri Derneği

- S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği

- S.S. İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği      

- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

-WISTA Türkiye Derneği

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

- Gemi Mühendisleri Odası

- Gemi Sahibi Firmalar

 -Tüm Meslek Grupları Üyeleri           

 

              

 

200_1111_Sayi_1111_Sirku_200.pdf