• Anasayfa
  • |
  • Ukrayna Tarafından Kapatılmış Olan Limanlara Giren Gemiler Hk.

Ukrayna Tarafından Kapatılmış Olan Limanlara Giren Gemiler Hk.

 İlgi yazı ile;

Ukrayna'nın Londra Büyükelçiliğince Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO) üye ülkelere iletilmesi talebiyle gönderilen ve bir örneği İlgi yazı Ek'inde yer alan 3604 sayılı Sirküler Mektubu Ek'indeki Nota'da;

- Rusya Federasyonu'nun (RF) 20/02/2014 tarihinde Kırım ve Sivastopol'ü işgal ettiği, ayrıca Donetsk ve Luhansk bölgelerinde etkin kontrolü ele geçirdiği ifade edilerek Birleşmiş Milletler Anlaşması ile anayasasını kapsamlı bir şekilde ihlal eden ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden bir eylem olduğu,

- Bahse konu Nota'da devamla, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü teyid eden                     27 Mart 2014 tarihli Birleşmiş Millet Genel Kurul Kararıyla birlikte tüm ülkelere Kırım ve Sivastopol'ün statüsündeki değişikliği tanımamaları yönünde çağrıda bulunduğunun ifade edildiği,

- Bu bağlamda; 15 Ekim 2015 tarihinden yeni anayasanın yürürlüğe girerek işgal altındaki bahse konu yerlerin Ukrayna tarafından tekrar kontrol altına alınacağı tarihe kadar ISPS Kod Kısım A/16'ya göre; Özerk Kırım Cumhuriyetindeki Feodosiya, Kerç, Sivastopol, Yalta ve Yevpatoriya limanlarında gemi ve liman tesisi güvenliğinden sorumlu olan Ukrayna Altyapı Bakanlığı tarafından bahse konu limanlardaki Liman Tesisi Güvenlik Planlarının (FSPSs) iptal edildiğinin ifade edildiği,

- Ayrıca, 3477 ve 3490 No.lu Sirküler Mektuplarında belirtildiği üzere Ukrayna Kanunlarına göre RF'nin geçici işgali ve kontrolü altındaki söz konusu bölgelerde bulunan ve Ukrayna tarafından kapatılmış olan limanlara giren gemilerin armatörlerinin, işleticilerinin ve gemi kaptanlarının cezai sorumluluk altına girecekleri,

belirtilerek, bahse konu Nota'nın bölgede ticari faaliyet gösteren sektör temsilcilerine iletilmesi istenmektedir.

 

Saygılarımızla

 

Murat TUNCER

Genel Sekreter           

 

EKLER

EK 1: İlgi Yazı Örneği ve Ek'i (5 Sayfa)

EK 2: IMO Circ 3477 ve 3490 (7 Sayfa)                                                                                                                               

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                     BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                              - YK Başkan ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                                          - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                   - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.                                               

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                  - Meclis Üyeleri                       

- RODER

- UND

- TÜRKLİM

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- KOSDER

- ROFED

- Balık Müstahsilleri Derneği                                               

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği                    

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası                           

- Gemi Mühendisleri Odası

- Oruç Reis Denizciler Kulübü

- Uluslararası Sefer Yapan Gemi Sahipleri

- Acenteler

818_4652_EKLER.pdf