• Anasayfa
  • |
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Lübnan Cumhuriyeti Arasında Değiştirilmiş Şekliyle 1978 Tarihli Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Uluslararası Sözleşmesi Kural 1/10 Uyarınca Belgelerin Karşılıklı Tanınması Hakkında Mutabakat

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Lübnan Cumhuriyeti Arasında Değiştirilmiş Şekliyle 1978 Tarihli Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Uluslararası Sözleşmesi Kural 1/10 Uyarınca Belgelerin Karşılıklı Tanınması Hakkında Mutabakat

Sayın Üyemiz,

 

            "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Lübnan Cumhuriyeti Arasında Değiştirilmiş Şekliyle 1978 Tarihli Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Uluslararası Sözleşmesi Kural 1/10 Uyarınca Belgelerin Karşılıklı Tanınması Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" 25.03.2017 tarih ve 30018 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmiştir.

 

Bahse konu Kanun'a, Odamız web sayfası mevzuat duyuruları bölümünden ulaşılabilmektedir.

 

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                                                     Saygılarımızla

 

                                                                                                                  

                                                                                                                                    Murat TUNCER

                                                                                                                                    Genel Sekreter

DAĞITIM:                                                                                                                                                                                                

Gereği:                                                                                        Bilgi:

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                         -Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                                             - İMEAK DTO Şube YK Başkanları       

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop                                     - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.                                        

- TAİS                                                                                           - WISTA Türkiye Derneği

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                  - Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi

- S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular                                     - Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası                        

  Üretim ve Pazarlama Kooperatifi                                                - Gemi Mühendisleri Odası

- UND                                                                                            - Meclis Üyeleri

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- Gemi Brokerleri Derneği

- SULİM

- KOSDER

- ROFED         

- S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği

- S.S. İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği                        

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği                                             

- Gemi Sahibi Firmalar                                                                      

- Acenteler

                                   

236_1176_EK(SIRKU236).pdf