• Anasayfa
  • |
  • Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetlerin Belgelendirme İşlemleri

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetlerin Belgelendirme İşlemleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 10.05.2021 tarih ve 1385158 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Pandemi" kapsamına alınan Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgınının, birey ve toplum sağlığı başta olmak üzere, ekonomik ve sosyal alanlarda da ülkeleri ve işletmeleri doğrudan etkilediği,

Turizmin önemli bir kolu olan deniz turizminde de salgın kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uygulanan çeşitli kısıtlamaların doğal bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek sorunların çözümü noktasında yeni düzenlemeler yapılmasının önem arz ettiği,  21/2/2011 tarihli ve 27855 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca turizm amaçlı sportif faaliyetlerde parkur alanı belirlenmesi, turizm belgesi düzenlenmesi, denetimi gibi konularda yetkinin Valiliklere bırakıldığı,

Deniz Ticaret Odası aracılığıyla ilgili sektör temsilcileri tarafından Bakanlıklarına iletilen bilgilerden; Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesine ilişkin Hükümetimiz tarafından alınan ve kamuda çalışma düzenini de etkileyen kararlar ve tam kapanma süreci nedeniyle, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 81'inci maddesi hükmü uyarınca, kıyıda yapılacak sportif faaliyetlere ilişkin ilgili büyükşehir belediyesi, belediye veya mahalli idare birlikleri tarafından yapılan ihale işlemleri veya diğer idari işlemlerin tamamlanmasında bazı aksaklıkların ve gecikmelerin yaşandığının anlaşıldığı,

Bu nedenle, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği uyarınca turizm amaçlı sportif faaliyet gösteren işletmeler için düzenlenen turizm işletmesi belgesi süresinin 2021 yılı içerisinde sona ermesine karşılık yukarıda açıklanan durumdan dolayı yeni belge düzenlenmesinde gecikmeler yaşanan işletmelerin;

İhalenin aynı işletmecinin üzerinde bırakılmış olması ve ilgili idareler nezdinde tüm mali yükümlülüklerin karşılanması koşuluyla, belgeye konu yer ile ilgili olarak yetkili idarelerle yeniden sözleşme yapılarak yeni turizm işletmesi belgesi düzenleninceye kadar ve her durumda 30.06.2021 tarihini geçmemek kaydıyla mevcut belgeleri ile faaliyette bulunmalarına 07.05.2021 tarihli ve 1376803 sayılı Bakanlık Oluru ile uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

482_1380_turizm_ama_l_sportif_faaliyetlerin_belgelendirme_i_lemleri.pdf