• Anasayfa
  • |
  • Transit Gemi İşlemleri Hk.

Transit Gemi İşlemleri Hk.

Sayın Üyemiz,

 

 

            T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün bila tarih ve   94161151/499  sayılı yazısı ile;

            -  9 Mayıs 2017 Tarih ve 26871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 11.nci maddesindeki hükümler çerçevesinde  verilen temas izinleri ile gemi adamı değişimi işlemlerinin Genel Müdürlüklerince İstanbul ve Çanakkale de bulunan bağlı birimlerince yürütüldüğü,

- Genel Müdürlüklerince ilgili mevzuattaki hükümler çerçevesinde yürütülmekte olan Türk boğazlarında isteğe bağlı transit işlemine tabi gemilere temas izni ve gemi adamı değişimi işlemlerinin kolaylaştırılması için sözkonusu işlemlerin elektronik ortama aktarıldığı ve 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren bu işlemlerin Genel Müdürlüklerinin internet sayfasında yer alan http/www.hssgm.gov.tr/onlineislemler/ adresinde yapılacağı,

- “Türk Boğazları Gemi Personel Değişim Formu” ile “Gemi Pesonel Değişikliği Takip Tutanağı Formu”nun yürürlükten kaldırıldığı, gemiye katılma veya ayrılması uygun görülen gemi adamı listelerinin ilgili birim görevlilerince onaylamasının yeterli olacağı,

Hususları belirtilmekte olup, konu yazı ektedir.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                                 

 Saygılarımızla

                                                                                                                                    

     

                                                                                                                                    Murat TUNCER

                                                                                                                                    Genel Sekreter

EK: İlgi Yazı Örneği (2 Sayfa)

 

 

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                                                 BİLGİ                                                                              

 -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                              - Yönetim Kurulu Başk. ve Üyeleri                                                                                                                                                                                         

- Türk Armatörler Birliği                                                                 - Meclis Üyeleri                   

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                        - IMEAK DTO Meslek Kom.Başk        

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                      - İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikler        

- S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular                                         

  Üretim ve Pazarlama Kooperatifi                                                                                                                                                                   

- T.D.İ. A.Ş.                                                                                        

- UND                                                                                                

- TÜRKLİM                                                                                      

-  Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği                 .

-  WISTA Türkiye Derneği                                                                                                                                                           

- GEMTAC                                                                                      

- SULİM

- KOSDER

- ROFED

- TAİS

- Acenteler

- Gemi Sahibi Firmalar

 

436_2510_2510-436.pdf