• Anasayfa
  • |
  • STCW Değerlendirme Sınavları Hk.

STCW Değerlendirme Sınavları Hk.

             Sayın Üyemiz,
 
            İLGİ: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’nın 04.03.2014 tarih
                        ve 2237 sayılı yazısı.
 
            İlgi yazı ile;
 
            - STCW 78 Uluslararası Sözleşme gereği, Türk Bayraklı gemilerde çalışan ve süresi bitecek olan deniz güvenlik eğitim belgeleri, ileri yangınla mücadele, hızlı can kurtarma botu kullanma, yolcu gemileri ve Ro-Ro yolcu gemileri veya yolcu gemisi Çalışma Yeterliği Belgesini içeren STCW Sertifikalarına sahip gemiadamlarının, adı geçen sertifikaların yenilenmesi için gerekli değerlendirme sınavları gemilerde adı geçen STCW Sertifikalarına sahip kaptan veya Uzakyol Kaptanı yeterliğine sahip gemi kaptanları tarafından yapılması ile  bu değerlendirme sınavlarını yapan kaptan ve Uzakyol Kaptan yeterliğine sahip gemi kaptanlarının ise son beş yıl içerisinde bir yıl deniz hizmeti getirmeleri durumunda süresi biten STCW Sertifikalarının, STCW değerlendirme sınavına katılmadan doğrudan yenilendiği,
 
            - Yukarıda belirtilen uygulamaların yabancı bayraklı gemilerde çalışan Türk gemiadamlarını kapsamadığı, bu nedenle yabancı bayraklı gemilerde çalışan çok sayıda Türk gemiadamının STCW belgelerini yenileme işlemlerinde mağduriyet yaşamamaları için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 12.02.2014 tarih ve 1153 sayılı yazısı ile, Türk Bayraklı gemilerde çalışan gemiadamlarının STCW sertifikalarını yenileme işlemlerinde istenilen şartları yabancı bayraklı gemilerde de çalışan Türk gemiadamlarının yerine getirmeleri halinde STCW belgelerinin yenilenmesi gerektiğinin bildirildiği,
 
belirtilmektedir.
 
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.         
 
                                                                                              Saygılarımızla
 
 
İsmail ASASOĞLU
EKLER:                                                                                           Genel Sekreter V.  
EK-1: Dağıtım Listesi  (1 Sayfa)
EK-2: İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa)
          Odamız Web Sayfası