• Anasayfa
 • |
 • Seyir Uyarısı (İzmit Körfezi)

Seyir Uyarısı (İzmit Körfezi)

Sayın Üyemiz,

   İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı'nın 31.12.2015 tarih

        ve E.1793 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile;

Kocaeli Liman Başkanlığı'nın idari sahası (İzmit Körfezi) içerisinde, Dil Burnu ile Kaba Burun arasındaki deniz sahasında devam etmekte olan Gebze İzmir Otoyolu İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü Üstyapı İşleri kapsamında,  05 Ocak - 25 Şubat 2016 tarihleri arasında köprü tabliyelerinin yerleştirilmesi ve montajı çalışmaları yapılacağı, bu nedenle, söz konusu çalışmaların belirtilen tarihler arasında farklı zamanlarda köprünün farklı bölümlerinde yapılması gerekliliği nedeniyle seyir, can, mal ve çevre güvenliğine yönelik emniyetli seyir kanalının sınırlarını belirleyen şamandıraların sayılarının, yerlerinin ve seyir kanalı genişliğinin çalışmanın yapılacağı yere göre değiştirilmek suretiyle deniz trafiğinin düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğu, bu itibarla, operasyonun 4 Ocak – 7 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılacak olan ilk etabı aşağıdaki şekilde planlandığı,

 1. Halen 916 metre genişlikte olan ve sınırlarını belirleyen 3 adet Kuzeyde (kırmızı) ve 3 adet Güneyde (yeşil) olmak üzere toplam 6 adet olan şamandıradan oluşan seyir kanalı; şamandıra sayıları 2 adet Kuzeyde (kırmızı) ve 2 adet Güneyde (yeşil) olmak üzere toplam 4 adet olacak şekilde azaltılarak ve hava müsaadeli olarak 4 veya 5 Ocak 2016 tarihlerinde aşağıda belirtilen koordinatlara atılmak suretiyle genişliği 690 metre olacak şekilde daraltılacaktır.

  Kuzey Şamandıralar (Kırmızı) :

  R1 :   40º 45' 30.7512''  K  -  029º 30' 24.4523'' D

  R2 :   40º 45' 25.8898''  K  -  029º 31' 24.3430'' D

   
  Güney Şamandıralar (Yeşil) :

  G1 :   40º 45' 09.3665''  K  -  029º 29' 59.3912'' D

  G2 :   40º 45' 03.7094''  K  -  029º 31' 20.7527'' D

   
 2. 6 Ocak 2016 tarihinde operasyon; saat 08:00 ile 15:00 arasında TAKLIFT-7 isimli yüzer vinç ile TN Kuzey Tabliyesinin Altınova Yaşarsan Tersanesi'nden alınması, yüzer vinç üzerinde köprü Kuzey ayağına nakliyesi, yüzer vincin sabitlenmesi, tabliyenin kaldırılması, askıya alınması ve montajı şeklinde yapılacaktır. Bu nedenle, bu tarihte, 08:00 ile 15:00 saatleri arasında seyir uyarılarının uygulandığı deniz sahası olan 029° 30' D - 029° 32' D Boylamları arasında azami seyir sürati 5 deniz mili/saat olarak belirlenmiştir.
 3. 7 Ocak 2016 tarihindeki operasyon; saat 08:00 ile 15:00 arasında yine TAKLIFT-7 isimli yüzer vinç ile TS Güney Tabliyesinin Altınova Yaşarsan Tersanesi'nden alınması, yüzer vinç üzerinde köprü Güney ayağına nakliyesi, yüzer vincin sabitlenmesi, tabliyenin kaldırılması, askıya alınması ve montajı şeklinde yapılacaktır. Bu nedenle, bu tarihte, 08:00 ile 15:00 saatleri arasında seyir uyarılarının uygulandığı deniz sahası olan 029° 30' D - 029° 32' D Boylamları arasında azami seyir sürati 5 deniz mili/saat olarak belirlenmiştir.
 4. 6 ve 7 Ocak 2016 tarihlerinde, yukarıda belirtilen 08:00 ile 15:00 saatleri arasındaki zaman dilimi dışında, belirtilen deniz sahasındaki azami seyir sürati 10 deniz mili/saat olarak uygulanacaktır.
 5. Yukarıda belirtilen emniyetli seyir kanalında, deniz trafiğinin kontrollü olarak çift yönlü uygulanmasına devam edilecektir. Ancak, özellikle havanın karanlık olduğu zaman dilimlerinde, büyük tonajlı iki geminin seyir kanalı içerisinde karşılaştırılmaması için yetkili kılavuzluk teşkilatınca planlama yapılacak ve titizlikle uygulanması için azami gayret sarf edilecektir.
 6. Bölgedeki deniz sahasında seyir yapacak tüm deniz araçları ve gemiler VHF 12 ve 16 kanallarını sürekli ve mutlak surette dinleyecek ve Başkanlığımızın, Kılavuzluk Teşkilatının ve ilgili müteahhit firmanın VHF kanalıyla sesli veya görsel olarak yapacağı tüm ikaz ve uyarılara riayet edecektir.
 7. Operasyonun hassasiyeti nedeniyle, Kuzey Köprü ayağı ile Kuzey kıyı arasındaki deniz sahası ve Güney Köprü ayağı ile Güney kıyı arasındaki deniz sahalarına hiçbir balıkçı teknesi, özel tekne ve deniz aracı kesinlikle giriş yapmayacaktır.
 8. Söz konusu operasyonlar sırasında meydana gelebilecek teknik aksaklıklar veya hava koşulları sebebiyle yukarıdaki operasyon planında oluşabilecek değişiklikler Başkanlığımızın http://www.izmitdenizcilik.gov.tr internet adresi üzerinden güncellenecektir.
 9. Şamandıra mevkilerindeki değişiklikler, operasyon saatleri, azami seyir süratleri v.b. tüm seyir uyarıları Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından, NAVTEX yayını ile tüm gemi ve deniz araçlarına ayrıca duyurulacaktır.

  Bu kapsamda, belirtilen tarihler arasında yapılacak olan planlı çalışmalar nedeniyle; seyir, can, mal ve çevre güvenliğini teminen, bölgede seyir yapacak tüm gemi ve deniz araçlarının, uyarılmaları ve yapılacak olan uyarı ve ikazları dikkate almaları istenmektedir.

              Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                       

                                                                                                                                           Saygılarımızla

                                                                                                             
                                                                                                                                           Murat TUNCER
                                                                                                                                           Genel Sekreter 

EK: İlgi Yazı Örneği ve Ek'i  (5 Sayfa Web sayfası)
 

DAĞITIM                              BİLGİ                                                                                           

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                              - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                  

- Türk Armatörler Birliği                                                       

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                                     

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

- İstanbul Şehir Hatları Tur. San. ve Tic. A.Ş.

- İDO A.Ş

- GİSBİR

- GESAD

- KOSTBİR                                                                             

- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.

- YAGESAD

- UND

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- UTİKAD

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- GEMTAC

- KOSDER

- İstanbul Turistik Yüzer Tesis İşletmeleri Derneği

- Balık Müstahsilleri Derneği

- S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği

- S.S. İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği

- BAU TÜRBAM       

- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

- S.S. Avrasya Deniz Taş. Turz. Hiz. İnş. San. ve Tic. Aş.                           

- S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Koop.

- S.S. Boğaziçi Yolcu ve Tur. Den. Mot. Taş. Koop.

- S.S. Mavi Marmara Deniz Yolcu ve Turizm Mot. Taş. Koop.

- S.S. Kartal Deniz Yolcu Yük ve Tur. Mot. Taş. Koop.

- Teknomar Denizcilik ve Deniz Araçları İşletme ve Tic. A.Ş.

- Gemi Sahibi Firmalar

- Acenteler

886_5108_EK-886.pdf