• Anasayfa
  • |
  • Rusya Limanlarına Sefer Yapan Gemiler

Rusya Limanlarına Sefer Yapan Gemiler

​          

İLGİ: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme

          Genel Müdürlüğü'nün 04.12.2015 tarih ve E.80861 sayılı yazısı.

 

           Sayın Üyemiz,

            İlgi yazı ile;

            Ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasında yaşanan gelişmeler nedeniyle her iki ülke arasındaki denizcilik ilişkilerinde bazı olumsuz sonuçlarla karşılaşıldığı, Türk bayraklı gemilerin özellikle Karadeniz'deki Rus limanlarında tutulma sayılarında önemli bir artış gözlendiği,

            Son günlerde özellikle Türk vatandaşı sörveyörlerin gerekli vizeleri olmasına rağmen Rus havaalanlarından ülkeye girişlerine izin verilmemesi nedeniyle Türk Bayraklı gemi sahipleri ve işletmecilerinin mağduriyeti ile sonuçlanan olaylar yaşandığı,

            Bu gibi olayların tekrarlanmasının önlenebilmesi amacıyla Rus limanlarına sefer yapan Türk Bayraklı gemilerin işletmecilerinin zorunlu sörvey ve belgelendirme işlemlerini bu limanlarda yapılacak şekilde planlamamalarının uygun görüldüğü,

 

            Diğer taraftan Rus limanlarında yaşanabilecek tutulmalardan sonra gemilerin seferlerine devam edebilmeleri için İdaremiz adına yapılacak denetim faaliyetlerinin gemilerin klas veya ilgili belgelerini düzenleyen kuruluşun imkanı olmaması halinde diğer Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından yürütülmesinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlar arasındaki işbirliğinin devam ettirilebilmesi açısından önemli görüldüğü,

belirtilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

                                                                                              Saygılarımızla

     

EK: İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa)                                                                                                                                       

Murat TUNCER

Genel Sekreter        

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                               BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                                 - YK Başkan ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                                        - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                               - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.                                               

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                            - Meclis Üyeleri                                 

- UND

- TÜRKLİM

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- KOSDER

- ROFED                                                                                    

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği              

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği      

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası                     

- Gemi Mühendisleri Odası

- Oruç Reis Denizciler Kulübü

- Uluslararası Sefer Yapan Gemi Sahipleri

- Acenteler

849_4905_EK.pdf