• Anasayfa
  • |
  • Muğla İli, Fethiye İlçesi, Karagözler Mahallesi, Oyuktepe ile Gökgemile Koyu Tekne Bağlama İskeleleri İlanı

Muğla İli, Fethiye İlçesi, Karagözler Mahallesi, Oyuktepe ile Gökgemile Koyu Tekne Bağlama İskeleleri İlanı

Sayın Üyemiz,

Muğla Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Resmî internet sayfasında (https://mugla.csb.gov.tr/duyurular) 15 Şubat 2024 tarihinde yayınlanan duyurularda;

Bakanlık Makamının 21.01.2024 tarihli ve 8564984 sayılı Oluru ile onaylanan "Muğla İli, Fethiye İlçesi, Karagözler Mahallesi, Gökgemile Koyu Tekne Bağlama İskelesine Ait 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı" ile Bakanlık Makamının 22.01.2024 tarihli ve 8564922 sayılı Oluru ile onaylanan, "Muğla ili, Fethiye ilçesi, Karagözler Mahallesi, Oyuktepe Koyu Tekne Bağlama İskelesine ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı" nın 15.02.2024 tarihinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak 1 ay süre ile askıya çıkarılmış olduğu belirtilmektedir.

Söz Konusu İlanlar, Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular ve Turizm bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

143_506_mu_la_ili_fethiye_il_esi_karag_zler_mahallesi_oyuktepe_ile_g_kgemile_koyu_tekne_ba_lama_iskeleleri_ilan_.pdf