• Anasayfa
  • |
  • Kuzey Kore ve Japonya Arasında Yaşanan Gelişmeler

Kuzey Kore ve Japonya Arasında Yaşanan Gelişmeler

UDHB Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün 01.04.2016 tarih ve E.24764 sayılı yazısı ile, Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan 16.03.2016 tarihli yazıdan bahisle;

 

            - Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Ryosuke Nakanishi ile Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan görüşmede, Kuzey Kore'nin 6 Ocak 2016 tarihinde yaptığı nükleer deneme ile 7 Şubat 2016 tarihinde roket/uydu fırlatmasının ardından Japonya tarafından Kuzey Kore'ye tek taraflı bir dizi yaptırım uygulama kararı alındığı, bu kapsamda Kuzey Kore vatandaşlarının Japonya'ya girişlerine yasak getirildiği ve Japonya'da ikamet eden tüm kişilere Kuzey Kore'yi ziyaret etmemeleri çağrısının aktarıldığının belirtildiği,

 

                - Söz konusu yaptırımlar kapsamında Japonya'nın insani amaçlı seyredenler dahil tüm Kuzey Kore bandıralı gemilere limanlarını kapattığı, Kuzey Kore limanlarına giriş yapmış üçüncü ülke gemilerinin de aynı şekilde Japonya limanlarına giremeyeceğinin ve Kuzey Kore bandıralı gemilerde çalışan üçüncü ülke vatandaşlarının da Japonya'ya giremeyeceğinin bildirildiği, bu durumdan Kuzey Kore limanlarını ziyaret etmiş Türk gemileri ile varsa Kuzey Kore gemilerinde çalışan Türk vatandaşlarının da etkilenebileceğinden bahsedildiği, görüşmede ayrıca, söz konusu yaptırımların Kuzey Kore limanlarını 20 Şubat 2016 tarihinden sonra ziyaret etmiş oldukları tespit edilecek gemilere uygulanacağı, bu kapsamda Japonya'ya seyahat eden ve/veya denizyoluyla yük ve yolcu taşımacılığı gerçekleştiren vatandaşlarımıza bildiriminin sağlanarak olası aksaklıkların önüne geçilmesi için gereken tedbirlerin alınması, hususu belirtilmektedir.

 

                UDHB Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün 01.04.2016 tarih ve E.25037 sayılı yazısı ile de;

 

                IMO tarafından yayınlanan 3628 No.lu sirküler mektubunda Kuzey Kore bayraklı veya Kuzey Kore limanlarına girdiği tespit edilen tüm gemilerin Japonya'ya girişlerinin yasaklandığı, söz konusu sirküler mektubuna imodocs'tan ulaşılabildiği, hususu belirtilmektedir.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                

Saygılarımızla

                                                                                                                            

                                                                                                                                                     

Murat TUNCER

Genel Sekreter

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                               BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                               - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                                  - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                        - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları  

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                       - Meclis Üyeleri                                  

- UND

- TÜRKLİM

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- KOSDER                                                                                                        

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği                                                  

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği                                                   

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

- Gemi Mühendisleri Odası

- WISTA Türkiye Derneği

- Uluslararası Sefer Yapan Gemi Sahipleri

- Acenteler