• Anasayfa
  • |
  • Koronavirüs (COVID-19): Gemi İnsanlarının Sağlıklarının Korunmasına İlişkin Gemi İşletmecilerine Yönelik ICS Kılavuzu Hk.

Koronavirüs (COVID-19): Gemi İnsanlarının Sağlıklarının Korunmasına İlişkin Gemi İşletmecilerine Yönelik ICS Kılavuzu Hk.

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Deniz Ticaret Odası'ndan (International Chamber of Shipping - ICS) alınan 08.06.2021 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

"Gemi İnsanlarının Sağlıklarının Korunmasına İlişkin Gemi İşletmecilerine Yönelik Kılavuz"un yayımlandığı ifade edilmekte olup, söz konusu Kılavuzda liman giriş kısıtlamaları, COVID-19'a ilişkin gemide alınan önlemler, deniz üzerinde COVID-19 vakalarının yönetilmesi, virüse ilişkin yanlış bilinenler, aşılama, gemi insanlarının limanlarda sağlık hizmetlerine erişimine ilişkin sunulan destek ve COVID-19 pandemisi süresince sağlıkla ilgili diğer konular hakkında bilgiler verildiği bildirilmektedir.

Söz konusu Kılavuza https://bit.ly/2RzJxr6 internet adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

587_1631_koronavir_s_cov_d_19_gemi_insanlar_n_n_sa_l_klar_n_n_korunmas_na_ili_kin_gemi_i_letmecilerine_y_nelik_cs_k_lavuzu_hk.pdf