• Anasayfa
  • |
  • Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği

Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği

Sayın Üyemiz,

"Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği" Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından, 14 Aralık 2022 tarih ve 32043 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Ek' te sunulmaktadır.

Söz konusu Tebliğ, 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek konaklama vergisinin uygulamasına dair açıklamalar ile usul ve esaslarını belirlemektedir.

Bahse konu Tebliğde belirtilen "Konaklama Vergisinin" kapsamı;

1- 31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte yer alan;

 - Konaklama tesisleri kapsamında düzenlenen oteller, tatil köyleri, butik oteller, özel konaklama tesisleri, moteller, pansiyonlar, apart otellerde,

Sağlık tesisleri kapsamında düzenlenen sağlıklı yaşam tesisleri ile bünyesinde konaklama tesisi bulunan termal tesislerde,

- Kırsal turizm tesisleri kapsamında düzenlenen çiftlik evi, köy evi, yayla evi, dağ evi, kampingler, konaklama amaçlı mesire yerlerinde,

- Muhtelif başlıklarda düzenlenen tesislerden (turizm kompleksleri, tatil merkezleri, eğlence merkezleri, personel eğitim tesisleri, özel tesisler gibi) geceleme hizmeti de sunan diğer tesislerde,

2- Her ne ad altında ve sürede olursa olsun kamu ya da özel sektörün tasarrufunda olan yerlerde personelin konaklaması için ayrılan (lojman olarak tahsis edilenler hariç) misafirhane, konukevi, dinlenme tesisi, kamp gibi tesislerde,

3- İlgili mevzuata göre işletilen uygulama otellerinde,

4- Yukarıda sayılanlar dışında kalan, turizm işletmesi belgesi ve/veya işyeri açma/işletme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın geceleme hizmeti sunan diğer tüm tesislerde,

verilen geceleme hizmetleri ve bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler %2  konaklama vergisine tabi olacak şekilde düzenlenmiştir.

Bahse konu "Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği"nin tamamı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat  ve Turizm bölümlerinde yayınlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

0_0_konaklama_vergisi_uygulama_genel_tebli_i_sirk_leri.pdf