• Anasayfa
  • |
  • İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No:35

İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No:35

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde http://www.istanbul.gov.tr/kurumlar/istanbul.gov.tr/il_Hifzissihha_Meclis_Karari_No_35.pdf yayınlanan, Ek'te sunulan İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No:35'de özetle;

Koronavirüsün (Covid-19) geçirmiş olduğu mutasyonun ülkemize girişinin engellenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlediği tedbirler çerçevesinde İçişleri Bakanlığının 02.01.2021 tarihli ve 3 sayılı Genelgesi ve 23.01.2021 tarihli ve 1099 sayılı Genelgesi ile İngiltere ve Danimarka'dan ülkemize gerçekleşecek uçuşların durdurulduğu,

Sağlık Bakanlığı'nın 20.04.2021 tarihli ve 588 sayılı yazısından ilk olarak İngiltere'de ortaya çıkan İngiltere varyantının (B.1.1.7) günümüzde tüm ülkelere yayıldığı, dünyada ve Türkiye'de Covid-19 tanısı alan kişilerde artık yaygın olarak saptandığı, konunun yeniden değerlendirilmesi sonucunda İngiltere varyantına (B.1.1.7) ilişkin olarak durdurulan İngiltere ve Danimarka uçuşlarının açılmasının ve son 10 gün içinde bu ülkelerde bulunan kişilere uygulanan karantina önlemlerinin kaldırılmasının uygun olacağı,

Sağlık Bakanlığı'nın 21.04.2021 tarihli ve 595 sayılı yazısında ise Hindistan'dan ülkemize gelecek kişilere yönelik ilave tedbirlerin uygulanmasının uygun olacağının mütalaa edildiği,

Bu çerçevede İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 21.04.2021 tarihli ve 7374 sayılı Genelge doğrultusunda;

1-İçişleri Bakanlığının 02.01.2021 tarihli ve 3 sayılı Genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 07.01.2021 tarihli ve 1 No.lu karar ve İçişleri Bakanlığının 23.01.2021 tarihli ve 1099 sayılı Genelgesi ile İngiltere ve Danimarka uçuşlarına getirilen kısıtlamanın kaldırılmasına,

2-İçişleri Bakanlığının 14.04.2021 tarihli ve 6638 sayılı Genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 14.04.2021 tarihli ve 31 No.lu karar ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uygulamasına devam edilmesine karar verilen yurtdışından gelen kişiler için uygulanan son 72 saat içerisinde alınmış negatif PCR test sonucu ibraz edilmesi zorunluluğunun İngiltere ve Danimarka'dan gelen kişiler için de uygulanmasına,

3-22 Nisan 2021 Perşembe tarihinden itibaren geçerli olmak üzere son 10 gün içerisinde Hindistan'da bulunan ve kara, hava, deniz yolu ile Türkiye'ye gelen kişilerin girişlerinden önceki son yetmiş iki (72) saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmeleri sonrası ülkeye alınmasına, Türkiye'ye girişlerini takiben İstanbul Valiliğince belirlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı Maltepe Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdunda 14 gün karantina altına alınmalarına, 14 günün sonunda PCR testi yapılarak test sonuçları negatif çıkanların karantinalarının sonlandırılmasına, PCR testleri pozitif çıkanların tedavilerinin ise Sağlık Bakanlığı Covid-19 Rehberi doğrultusunda yapılmasına,

Kaymakamlar, Sınır Kapısı Mülki İdare Amirleri ve ilgili kurumlarca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek, uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

435_1271_il_h_fz_ss_hha_meclis_karar_no_35.pdf