• Anasayfa
  • |
  • ICS COVID-19 Güncel Duyurusu

ICS COVID-19 Güncel Duyurusu

Sayın Üyemiz,    

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından gönderilen 5 Mayıs 2021 tarihli Ek’te sunulan yazıda, Dünya Sağlık Örgütü'nün (World Health Organization-WHO) yayınladığı, 4 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla bütün ülkelerden bildirilen "Yeni Koronavirüs" (COVID-19) akut solunum yolu hastalık vaka tablosunu içeren güncel istatistiki bilgiler Odamıza iletilmiştir.

Bahse konu yazıda, ICS tarafından Covid-19 duyurularının ilerleyen süreçte iki haftada bir yapılacağı, Covid-19 vakalarının, hastaneye yatan hasta ve vefat sayılarının artmaya devam ettiği,             4 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla toplam 152.534.452 adet Covid-19 vakası tespit edildiği, birçok ülkenin halihazırda uygun test ekipmanına sahip olmadığı için tüm vakaların rapor edilemediği ve bu nedenle sayıların artacağı belirtilmekte olup, rapor tarihi itibarıyla en fazla Covid-19 vakası tespit edilen ilk 12 ülke, Covid-19 salgını vaka ve vefat sayılarının olduğu tablo ve ülkeler hakkında güncel bilgiler bulunmaktadır.

Yazıda ayrıca, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan iyi örnekler ile ülkeler tarafından sürdürülen aşı programları hakkındaki gelişmelere ait bilgilerin yanı sıra aşağıdaki konulara yer verilmektedir.

* Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation Organization – ICAO) tarafından Covid-19’un sivil havacılık sektörüne etkileri ve ekonomik etki analizi üzerine hazırlanan 27.04.2021 tarihli rapor (https://bit.ly/2SwFtYU),

* Dünya Sağlık Örgütü tarafından, Covid-19'a yönelik haftalık epidemiyolojik güncel bilgilerin yer aldığı 27.04.2021 tarihli bülten (https://bit.ly/3h6Fc96) ile operasyonel güncel bilgilerin yer aldığı 03.05.2021 tarihli bülten (https://bit.ly/2SmKdA6),

* Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC) tarafından, bulaşma için Covid-19’a karşı tam aşılamanın yararları ve alternatif müdahalelere yönelik tavsiyeler içeren rehber (https://bit.ly/3toIZBk),

* Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezleri (Centres for Disease Control and Prevention – CDC) tarafından, aşı yapılmış kişilere yönelik güncel seyahat rehberlerini içeren 27.04.2021 tarihli basın bülteninin (https://bit.ly/3nT0UyW) yayımlandığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

480_1373_1373_480.pdf