• Anasayfa
  • |
  • Hibe Desteği Verilecek Esnaf Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlerin Ekonomik Faaliyetleri

Hibe Desteği Verilecek Esnaf Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlerin Ekonomik Faaliyetleri

21.05.2021 tarih ve 31428 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Kararın (Karar Sayısı: 3998)" Odamızın 21.05.2021 tarih ve 1430/509 sayılı yazısı ile duyurusu yapılmıştır.

Bahse konu Karar gereğince, hibe desteği tek seferde ödenmek üzere ekonomik ve faaliyet konuları Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenerek resmi internet sayfalarında (https://ticaret.gov.tr/haberler/esnaf-ve-sanatkarlar-ile-gercek-kisi-tacirlere-koronavirus-salgini-nedeniyle-veri) yayınlanmış olup;

-5.000 Türk Lirası Hibe Desteği Verilecek Esnaf Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlerin Ekonomik Faaliyetleri (1. GRUP) için  Ek-1'de,

-3.000 Türk Lirası Hibe Desteği Verilecek Esnaf Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlerin Ekonomik Faaliyetleri için ise (2. GRUP) Ek-2'de belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

517_1441_hibe_deste_i_verilecek_esnaf_sanatkarlar_ile_ger_ek_ki_i_tacirlerin_ekonomik_faaliyetleri.pdf