• Anasayfa
  • |
  • Görev Belgesi İzin Süresinin Uzatılması

Görev Belgesi İzin Süresinin Uzatılması

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 07.05.2021 tarih ve 8047 sayılı Ek'te sunulan Genelge'de özetle;

Genel Müdürlükleri tarafından 02.05.2021 tarih ve 7815 sayılı yazı ile yayımlanan; Odamız tarafından da 02.05.2021 tarih ve 1323/ 459 sayılı sirküler ile üyelerimize duyurulan "Görev Belgesi Düzenlenmesi" konusundaki Genelge kapsamında, manuel olarak doldurularak düzenlenen "Çalışma İzni Görev Belgesi Formunun" geçerlilik süresinin 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00'e kadar uzatıldığı,

Ancak, NACE kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işvereninin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle Çalışma İzni Görev Belgesi alamayanlar ile erişim hatası gibi geçici durumlar göz önünde bulundurulduğunda; sistem üzerinden görev belgesi alınamamasının üretimimalattedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksamaya yol açmaması için bir örneği Ek'te yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan "Çalışma İzni Görev Belgesi Formunun" geçerlilik süresinin 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00'e kadar uzatıldığı,

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması hususları belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

479_1371_g_rev_belgesi_izin_s_resinin_uzat_lmas_.pdf