• Anasayfa
  • |
  • Görev Belgesi Düzenlenmesi

Görev Belgesi Düzenlenmesi

İçişleri Bakanlığı tarafından 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı yazı ile yayımlanan, Odamız tarafından 29.04.2021 tarih ve 1311/ 451 sayılı sirküler ile üyelerimize duyurulan "Görev Belgesi Düzenlenmesi" konusundaki Genelge kapsamında;

Üretim, imalat, tedarik ve lojistik sektörleri başta olmak üzere İçişleri Bakanlığınca yayımlanan önceki Genelgeler ile 27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı Genelge ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclislerince alınan kararlar doğrultusunda  muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan görevliler için bu işyerlerinin yetkililerince verilen tüm belgelerin geçerliliğinin 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00'de sona ereceği bildirilmektedir.

29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusunda bulunmaları gerekmekte olup, e-başvuru sisteminden görev belgesi talebinde bulunulması sonrasında başvurucunun sosyal güvenlik numarasına göre halen çalışmakta olduğu işyeri sicil numarası belirlenecek ve işyerinin faaliyet alanına göre tespit olunan NACE kodunun muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı kontrol edilecektir.

Bununla birlikte, başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda, bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1'de örneği sunulan görev belgesi formunun manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

458_1322_g_rev_belgesi_d_zenlenmesi.pdf