• Anasayfa
  • |
  • Gemiadamlarına Uygulanacak İdari Yaptırımlara İlişkin Yönerge Hk.

Gemiadamlarına Uygulanacak İdari Yaptırımlara İlişkin Yönerge Hk.

             Sayın Üyemiz,

 

İlgi: (a) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel

              Müdürlüğü’nün 20.01.2017 tarih ve E.5454 Sayılı yazısı.

        (b) 23.01.2017 tarih ve 300 sayılı yazımız.

 

İlgi (a) yazı ile; Gemiadamları Yönetmeliği kapsamında kurulan Gemiadamları Disiplin Komisyonunun işleyişi ile gemiadamlarına ve denizcilik alanında faaliyet gösteren kılavuz kaptan, deniz trafik operatörü, denizci eğitimci ve profesyonel sualtıadamlarına uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenen “Gemiadamlarına Uygulanacak İdari Yaptırımlara İlişkin Yönerge” nin yürürlüğe girdiği bildirilmiş ve ilgi (b) yazımız ile de üyelerimize duyurulmuştur. Konunun önemine binaen bir kez daha duyurulmaktadır.

 

            Söz konusu Yönerge ile;

- Gemiadamları Disiplin Komisyonu, İşleyişi, Görevleri ve Teşkili (Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nü temsilen üç kişi, ilgili meslek kuruluşlarını temsilen denizcilik ile ilgili 4 yıllık fakülte mezunu Uzakyol Kaptanı ve Uzakyol Başmühendisi yeterliğine sahip olmak üzere iki kişi, işçi sendikalarını temsilen bir kişi, işveren sendikalarını temsilen bir kişi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur)

- Gemiadamları Disiplin Komisyonu Görevleri,

- Gemiadamları Disiplin Komisyonunun Çalışması,

- Gemiadamlarına Uygulanacak İdari Yaptırımlar,

- Cezai Kovuşturma ile Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi,

- Sahte ve Geçersiz Belge Kullanımı,

 

gibi hususların düzenlendiği belirtilmekte olup, Odamız Web Sayfasının “Duyurular” kısmının                    “ Gemiadamları ve Mevzuat Duyuruları” bölümlerinden ulaşılabilir.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.    

                                                                                                                                    Saygılarımızla

 

                                                                                                                        

                                                                                                                                    İsmail ASASOĞLU

                                                                                                                                    Genel Sekreter V.

 

DAĞITIM:                                                                                                                                                                                                

Gereği:                                                                               Bilgi:

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                -Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                                   - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.                    

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop                           - Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş.                                                                   

- TAİS                                                                                       - Setur Kalamış Marina

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                       - İspark İstinye Marina

- S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular                          - S.S. Avrasya Deniz Taş. Turz. Hiz. İnş. San. ve Tic. Aş.

  Üretim ve Pazarlama Kooperatifi                                    - S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Koop.

- İstanbul Şehir Hatları Tur. San. ve Tic. A.Ş.                  - S.S. Boğaziçi Yolcu ve Tur. Den. Mot. Taş. Koop.

- İDO A.Ş.                                                                         - Beyden Deniz Ulaşım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

- UND                                                                                - S.S. Mavi Marmara Deniz Yolcu ve Turizm Mot. Taş. Koop.

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği                                      - S.S. Kartal Deniz Yolcu Yük ve Tur. Mot. Taş. Koop.

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.                   - S.S. İstanbul Kartal Maltepe Bostancı Adalar

- GEMTAC                                                               Yük Taş. ve Gemi Serv. Den. Motorlu Taş.Koop.

- SULİM                                                                             - Adatur Derneği

- KOSDER                                                                          - Adalar Yolcu ve Yük Taş. Koop. 

- ROFED

- İstanbul Turistik Yüzer Tesis İşletmeleri Derneği     

- Balık Müstahsilleri Derneği

- S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği

- S.S. İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği

- BAU TÜRBAM

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği                          

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası                                                                                                        

- Gemi Mühendisleri Odası

- WISTA Türkiye Derneği

- Teknomar Denizcilik ve Deniz Araçları İşletme ve Tic. A.Ş.                                

- Gemi Sahibi Firmalar                                                                                              

- Acenteler