• Anasayfa
  • |
  • Gemiadamı Cüzdanı Tasdik İşlemleri Hk.

Gemiadamı Cüzdanı Tasdik İşlemleri Hk.

 

                                                                                                 03.06.2015

2411

 

 Gemiadamı Cüzdanı Tasdik İşlemleri Hk.

 

                                                 Sirküler : 437  / 2015

             Sayın Üyemiz,

             İlgi (a):T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 27.05.2015 Tarihli ve                           76765 Sayılı Yazısı.

                      (b): 22/05/2015 Tarihli ve 2201 Sayılı Yazımız.

                        (c):14/04/2015 Tarihli ve 79390016-54109(42412)-2015/865-25 Sayılı                          Genelge.

T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Gemiadamı Cüzdanı tasdik işlemlerinin hangi emniyet müdürlüklerince yapıldığı konusunda ilgi (b) sayılı yazımız ile bilgi talep edilmiştir.

Alınan cevabi yazıda;

- 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 20 inci maddesine atfen, Türkiye karasuları dışına çıkan Türk gemilerinin Türk vatandaşı  olan mürettebatına usulüne uygun olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenen fotoğraflı Gemiadamı Cüzdanlarının, ilgi (c) sayılı genelge ile yetkilendirildiği İl Emniyet Müdürlükleri ile ilçe Emniyet Müdürlükleri/Amirliklerince tasdik edildiği,

- Gemiadamı Cüzdanlarını tasdik etmeye yetkili İl Emniyet Müdürlükleri ile İlçe Emniyet Müdürlükleri/Amirlerinin listesinin Ek'te sunulduğu,

belirtilmektedir.

            Bilgi ve gereğini arz/ rica ederiz.                                                         

                                                                      

                                                                                                                                             Saygılarımızla,

             EK:

              Gemiadamı Cüzdanı'nı Tasdik Eden İl.

             Em. Müd. İle İlçe Em. Müd./Amirlikleri Listesi

             3 Syf. (Odamız Web Syf.)

                                                                                                          İsmail ASASOĞLU

                                                                                                          Genel Sekreter V.

GEREĞİ :                                                                BİLGİ:

-Tüm Üyeler (Web Sayfasında)                            - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri    

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri               -  İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- İMEAK DTO 14,38,39,45,46  No'lu

  Meslek Komite Üyeleri                

           

437_2411_PDF.Gemiadami_cuzdani_tasdik_islemleri.pdf