• Anasayfa
  • |
  • Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar

Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar

"Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar (Karar Sayısı :3998)" 21.05.2021 tarih ve 31428 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuş olup, Ek'te sunulmaktadır.

Bahse konu Karar, Koronavirüs salgınından işleri ve işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe desteğine ilişkin usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmış olup, Kararda özetle;

- Hibe desteğinin, tek seferde ödenmek üzere ekonomik ve faaliyet konuları Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek iki ayrı grup için 5.000 Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirası olarak belirlendiği,

- Hibe desteğinden, 17.05.2021 tarihi itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin esas faaliyet konuları üzerinden faydalanabileceği,

-Bu karar kapsamında desteklerden faydalanan esnaf ve sanatkarlar, 28.12.2020 tarihli ve 3340 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararın 5'inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmünden istisna olduğu, 

-Hibe desteğinin verilmesine ilişkin usul ve esasların Ticaret Bakanlığınca belirleneceği belirtilmektedir.

Söz konusu Karar Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat ve Turizm Bölümlerinde yayınlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

509_1430_esnaf_ve_sanatkarlar_ile_ger_ek_ki_i_tacirlere_koronavir_s_salg_n_nedeniyle_verilecek_hibe_deste_i_hakk_nda_karar.pdf