• Anasayfa
  • |
  • Denizcilik Endüstrisinin IMO’ya Sunduğu CO2 Azaltım Hedeflerine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Hk.

Denizcilik Endüstrisinin IMO’ya Sunduğu CO2 Azaltım Hedeflerine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Hk.

​Sayın Üyemiz,

            İlgi: Uluslararası Deniz Ticaret Odası'ndan (ICS) alınan 26.05.2017 tarih ve ICS(17)20 sayılı yazı ve Eki.

            İlgi yazı ile ICS Üyeleri, denizcilik endüstrisinin CO2 azaltma hedefleri hakkında Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (International Maritime Organization - IMO) sunduğu önerilere ilişkin "Sıkça Sorulan Sorular" listesini, denizcilik idarelerine ve ilgili yetkililere iletmeye davet edilmektedirler.

9-11 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen ICS Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda (ICS AGM), küresel denizcilik sektörünün CO2 emisyonlarını azaltma hedefleri hakkında sektör temsilcileri tarafından hazırlanan ortak bir tebliğin IMO'ya bildirilmesine karar verilmiştir. Anılan Tebliğ, IMO'nun Haziran ayının son haftasında düzenlenen bir toplantıda görüşmeye başladığı " IMO CO2 azaltma stratejisi'nin bir parçası olarak sunulmuştur. Tebliğ'in İngilizce orijinaline http://www.ics-shipping.org/docs/default-source/Submissions/IMO/elements-for-inclusion-in-the-imo-strategy-including-aspirational-objectives-.pdf?sfvrsn=0  bağlantısından ulaşılabilmekte olup, ayrıca Odamızda yapılan Türkçe çevirisi Ek'te (Ek-2) sunulmaktadır.

            ICS Sekreteryası, Tebliğ'in İdarelere açıklanmasını kolaylaştırmak için Genel Kurul Toplantısı'nda gelen talep doğrultusunda "Sıkça Sorulan Sorular" listesini hazırlamıştır. "Sıkça Sorulan Sorular" ve soruların yanıtlarının yer aldığı metnin Odamızda yapılan Türkçe çevirisi Ek'te (Ek-1) sunulmaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                                      Saygılarımızla,

 

                                                                                                                      İsmail ASASOĞLU

                                                                                                                      Genel Sekreter V.

EKLER:

Ek-1: İlgi yazı Eki Basın Bildirisinin Türkçe çevirisi

Ek-2: ICS, BIMCO, INTERCARGO ve INTERTANKO tarafından IMO'ya sunulan Tebliğin Türkçe çevirisi

Ek-3: İlgi yazı ve Eki

 

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                  Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                           -Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

-Türk Armatörler Birliği                                             Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                -Sn. Sefer KALKAVAN                                           

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                 TOBB DTO'ları Konsey Başkanı                             

-İMEAK DTO Şubeleri                                                          -Meclis Başkanlık Divanı       

-TÜRKLİM                                                                -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri

-GESAD                                                                     -Sn. Erol YÜCEL

-GİSBİR                                                                     TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.

-Türk Loydu                                                                          -IMEAK DTO Meclis İhtisas Çevre Komisyonu       

-Türk Armatörleri İşverenler Sendikası (TAİS)                      -IMEAK DTO Şube YK Başkanları   

-TÜRKLİM                                                                -Piri Reis Üniversitesi

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği                   -WISTA Türkiye Derneği                                          

-Gemi Sahibi Firmalar

477_2785_CO2sss.pdf