• Anasayfa
  • |
  • COVID-19 Sürecinde Gemi Personeli Değişim Protokolleri Hk.

COVID-19 Sürecinde Gemi Personeli Değişim Protokolleri Hk.

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Deniz Ticaret Odası'ndan (International Chamber of Shipping - ICS) Odamıza gönderilen 29.04.2021 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization - IMO) tarafından güncel olarak hazırlanan "Koronavirüs (COVID-19) Salgını Sürecinde Gemi Personeli Değişimleri ve Seyahatlerinin Emniyetli Bir Şekilde Gerçekleştirilmesine Yönelik Tavsiye Protokolleri"nin yayımlandığı bildirilmektedir. Yazıda ayrıca, güncel Tavsiye Protokolleri'nde aşılama ile ilgili olarak Sektör Aşılama Çalışma Grubu'nda (Industry Vaccination Taskforce) görüşülen konularla ilgili ICS tarafından yapılan ilave konulara da yer verildiği ifade edilmektedir.

Yazıda, pandemi sürecinde gemi personeli değişimleri ve seyahatlerinde ülkelerin ve denizcilik şirketlerinin alması gereken tedbirler ile uygulama tavsiyelerine yer verilmektedir. Söz konusu Protokoller kapsamında gemi personeli değişim ve seyahat uygulamaları toplamda 12 safhada değerlendirilmekte olup, gemi personelinin ikametgah adresinden başka bir ülkede bulunan bir gemiye katılımına kadar geçen süreç 1-6 no'lu Protokoller kapsamında, gemiden ayrılacak olan personelin ülkelerine dönüş işlemleri ise 7-12 no'lu Protokoller kapsamında açıklanmaktadır.

Yazıda devamla, gemi personeli değişimi ve seyahat süreçleri boyunca tavsiyelere uyulmasını kolaylaştırmak amacıyla belgelendirme yapılarak söz konusu Protokollerin uygulanması konusunda destek sağlanması gerektiği ifade edilmektedir. Mümkün olan durumlarda söz konusu belgelerin elektronik ortamda hazırlanarak yayılma riskinin azaltılmasının amaçlandığı bildirilmektedir. Ayrıca, gemi personeli olunduğunun kanıtı niteliğindeki belgeler, gemi personeli sağlık yeterlik beyanı formu, günlük vücut sıcaklığı kayıtları, işveren tarafından verilen bir yazı, gemi personeli değişimi ve seyahatine ilişkin bilgi formu ve aşı olunduğuna ilişkin kanıt niteliğindeki belgelerin gemi personeli tarafından taşınması ve gerektiğinde seyahat işlemleri için hazırlanması önerilmektedir.

Söz konusu Protokoller kapsamında, pandemiye ilişkin alınan önlemler ve uygulanan tedbirler ile ilgili olarak liman, havalimanı ve havayolu şirketlerinin, deniz taşımacılığı şirketleri ve gemi personeli için çeşitli bilgilendirmeleri hazırlamaları yönünde ülke idareleri tarafından teşvik edilmeleri tavsiye edilmektedir.

Konuya ilişkin detaylı bilgi Ek'te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

450_1314_cov_d_19_s_recinde_gemi_personeli_de_i_im_protokolleri_hk.pdf