• Anasayfa
  • |
  • Covid-19 Kruvaziyer Gemi Operasyonu Rehberi

Covid-19 Kruvaziyer Gemi Operasyonu Rehberi

Üyesi olduğumuz Akdeniz Kruvaziyer Limancılar Birliği (The Association of Mediterranean Curise Ports(Med Cruise)) tarafından gönderilen 12.05.2021 tarihli e-posta yazısı, 18.05.2021 tarih ve 1419/500 sayılı Odamız sirküleri ile üyelerimize sunulmuş olup, yazıda sehven yazılan kısım düzeltilerek aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Med Cruise tarafından Odamıza gönderilen yazıda özetle;

Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı tarafından (European Maritime Safety Agency (EMSA)) 2020 Temmuz ayında yayınlanan "Covid-19 Kruvaziyer Gemi Operasyonu Rehberi"nin EMSA – ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control/ Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi) ortak çalışması ve Med Cruise'un aktif katılımı ile Covid-19 salgınının günümüze kadar gelen süreç içerisinde yapılan tıbbi ve bilimsel çalışmalar ışığında güncellendiği,

Güncellenen bahse konu Rehber ile Covid-19 salgınının gemi seyahati endüstrisindeki protokollerin güvenliğini artırmaya yönelik katkı sağlanacağı ve kruvaziyer gemi seyahatlerinin aşamalı ve güvenli bir şekilde başlamasına rehberlik edeceğinin değerlendirildiği,

"Covid-19 Kruvaziyer Gemi Operasyonu Rehberi" uluslararası sefer yapan Avrupa Birliğine üye devletlerin bayrağını taşıyan kruvaziyer gemilere yönelik olarak hazırlanmış olup, söz konusu gemilerin operasyonlarının güvenli bir şekilde yeniden başlatılması konusunun amaçlandığı belirtilmektedir.

Covid-19 salgınının önlenmesi ve güvenli seyahatin sağlanması amacıyla hazırlanan "Covid19 Kruvaziyer Gemi Operasyonu Rehberi" üç bölümden oluşmakta olup, bu bölümler Kruvaziyer Gemi ve İşletmelerin Covid-19 Yönetim Planı unsurları, Kruvaziyer Liman İşletmelerinin Covid-19 Yönetim Planı unsurları ve Kruvaziyer Gemi ile Liman arasında Covid-19 salgınının yönetimine ilişkin koordinasyonun sağlanmasına yönelik alınacak tedbir ve uygulamalar başlıklarından oluşmaktadır.

Söz konusu Rehber, Odamızın Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Koronavirüs (Covid-19) ve Turizm Bölümlerinde yayınlanmakta olup, ayrıca e-posta ile yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

502_1421__covid_19_kruvaziyer_gemi_operasyonu_rehberi.pdf