• Anasayfa
  • |
  • Abhazya Bölgesine Sefer Yapan Gemiler Hk.

Abhazya Bölgesine Sefer Yapan Gemiler Hk.

                        İlgi: T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz Ticareti Genel

                                 Müdürlüğü'nün 02.03.2016 tarihli E.14886 sayılı yazısı.

 

                        İlgi yazı ile;

 

-Samsun Liman Başkanlığından alınan yazıda, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan alınan bir ihbara binaen, Gürcistan'ın İşgal Altındaki Topraklar Yasasını ihlal ederek Abhazya bölgesine giren Panama Bayraklı 8505642 IMO numaralı M/V TEMEL REİS, Sierra Leone Bayraklı 7720439 IMO numaralı M/V BARLA ve Belize Bayraklı 7904920 IMO numaralı M/V AYDER isimli Türk sahipli gemilere idari para cezası uygulandığı,

 

-Konuya ilişkin Gürcistan makamlarınca birçok defa ülkemize yapılan bildirimlere rağmen Türk Bandıralı ya da Türk sahipli gemilerin Gürcistan karasularının Abhazya bölümünü ihlal etmeye devam ettikleri,

 

-Bu durumun Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne ilişkin ülkemizin resmi tutumuna da aykırı olduğu, Uluslararası Hukukla bağdaşmadığı, Ülkemiz ile Gürcistan arasındaki dostane ilişkilere halel getirebileceği ve bu tür faaliyetlerin her iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyeceğinin değerlendirildiği ve bu tür menfi fiillerden kaçınılmasının önem arz ettiği bildirilmektedir.

 

 Bu bağlamda Gürcistan'ın işgal altındaki Abhazya Bölgesine sefer yapılmamasına ilişkin konuya hassasiyetle yaklaşılması gerektiği belirtilmekte olup, tüm uyarı ve bildirimlere rağmen Abhazya'ya sefer yapılması halinde ise gerek ülkemizde, gerekse Gürcistan'da idari yaptırımlarla karşılaşacakları hususunu,

 

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz                                                              

                                                                                                                          Saygılarımızla,

                                                                                                                          Murat TUNCER

   EKLER:                                                                                                           Genel Sekreter

   EK-1: İlgi Yazı (1 sayfa)

        

   DAĞITIM

   GEREĞİ                                                                                                     BİLGİ

  -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                                            -Sn. Sefer KALKAVAN

  -Türk Armatörler Birliği                                                                               TOBB DTO'ları Konsey Başkanı 

  -S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                                    -Meclis Başkanlık Divanı

  -Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                               -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri 

  -1,2,15,16,17,18,19,20, 21, 22 23, 24, 25,26, 27,28                                   -Sn. Erol YÜCEL

    29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 ve 47'nci                               TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Başkanı

    Meslek  Komitesi Başkan ve Üyeleri                                                      -İMEAK DTO Şube Y.K. Başkanları

  -KOSDER                                                                                              

  -ROFED                                                                                                                                                     

  -UND                                                                                        

  -TÜRK LOYDU

  -İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

  -Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

  -S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

  -Gemi Brokerleri Derneği

  -UTİKAD     

  -Balık Müstahsilleri Derneği

  -S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği

  -S.S. İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği

  -İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

  -Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği    

  -WISTA

  -Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

  -Gemi Mühendisleri Odası

  -Gemi Sahibi Firmalar

0_1002_Sayi_1002_Sirku_191.pdf