• Anasayfa
  • |
  • Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi

Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi

Sayın Üyemiz,

Fethiye Liman Başkanlığı’nın 08.12.2021 tarih ve 1200 sayılı yazısına istinaden;

Sıfır Atık Yönetmeliği ‘nin 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiği ve ilimizde 13/02/2020 tarih ve 222 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile komisyon oluşturularak Sıfır Atık Yönetmeliği gereğince sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına ve Sıfır Atık Belgesi verilmesine ilişkin hükümlerin belirlendiği, ancak Bakanlıklarınca İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı ile Sıfır Atık Bilgi Sisteminde (SBAS) yer alan bilgilerin uyuşmaması nedeniyle bahsi geçen hususların düzeltilmesi gerektiğinin bildirildiği, bu kapsamda Sıfır Atık Bilgi Sisteminde (SBAS) “Limanlar” başlığı altında yer alan bilgiler ile İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planında bildirilen verilerin uyuşmadığı ve limanlar kategorisinde yer almasına rağmen halen EÇBS (Entegre Çevre Bilgi Sistemi) üzerindeki Sıfır Atık Bilgi Sisteminde (SABS) yer almayan tesis /kuruluşların olduğunun tespit edildiği, ayrıca 30/12/2020 tarih ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 17.Maddesinin cc ) Bendi gereğince “…sıfır atık yönetim sistemini kurmayanlara ve/veya kurduğunu belgelemeyenlere idari para cezası verilir” hükmünün yer aldığından bahisle, ilimiz sınırlarında bulunan her türlü tersane, yat limanları, balıkçı ve tersane tekneleri de dahil olmak üzere tüm gemilerin muhtelif faaliyetlerinde kullanabilmeleri amacı ile inşa edilmiş ve donatılmış deniz ve kıyı yapılarının Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi alması gerektiği ,almayanların ise ivedilikle EÇBS (Entegre Çevre Bilgi Sistemi )üzerinden ki Sıfır Atık Bilgi Sisteminde (SABS) yer almayan tesis / kuruluşların olduğunun tespit edildiği, ayrıca 30/12/2020 tarih ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 17.Maddesi’nin cc) bendi gereğince “…sıfır atık yönetim sistemini kurmayanlara ve/veya kurduğunu belgelemeyenlere idari para cezası verilir” hükmünün yer aldığından bahisle, ilimiz sınırlarında bulunan her türlü tersane, yat limanları, balıkçı ve gezinti tekneleri de dahil olmak üzere tüm gemilerin muhtelif faaliyetlerinde kullanabilmeleri amacı ile inşa edilmiş ve donatılmış deniz ve kıyı yapılarının Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi alması gerektiği, almayanların ise ivedilikle EÇBS ( Entegre Çevre Bilgi Sistemi Üzerinden Sıfır Atık Bilgi Sistemine (SABS) başvuru yapmaları gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımızla,