• Anasayfa
  • |
  • MUĞLA İLİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KURUL KARARI

MUĞLA İLİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KURUL KARARI

MUĞLA İLİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KURUL KARARI

KARAR TARİHİ     :25/09/2020

KARAR NO              :2020/87

GÜNDEM                 : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 24.09.2020 tarih ve 15684 sayılı “Temaslıların Doğru Bildirilmemesi” konulu Genelgeleri Hk.

 

 İlgi :   a)  30.07.2020 tarihli ve 12682 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi.

 

  1. 08.2020 tarihli ve 13180 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi.

 

  1. 09.2020 tarihli ve 14810 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi.

 

KARAR              :

İçişleri Bakanlığı’nın ilgi (a) Genelgesinde evde izolasyona alınan koronavirüs tanılı ya da temaslısı kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının sağlanması amacıyla “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları” oluşturulmuş, ilgi (b) Genelgesinde salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde Mahalle Denetim Ekipleri teşkil edilmiş, ilgi (c) Genelgesinde de izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan kişilerin izolasyon süreçlerinin Valiliğimizce tahsis edilen yurt/pansiyonlarda tamamlatılmasına karar verilmişti.

 

Gelinen aşamada koronavirüs tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir.

 

Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır.

 

Bilindiği üzere Türk Ceza Kanunun 206. Maddesi ile “bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağı” hükme bağlanmıştır. Salgınla mücadelede temel Kanun olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci maddesinde ise İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Bu bağlamda;

  1. Koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı, veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi gereğince işlem tesis edilmesine,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanların tespit edilmesi durumunda Kaymakamlarımızca,  Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;

 Oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN

                                                        Orhan TAVLI

                                                               Vali

 

               ÜYE                                                                                   ÜYE

      Dr.Osman GÜRÜN                                                        Dr. İskender GENÇER

Büyükşehir Belediye Başkanı                                                   İl Sağlık Müdürü

 

               ÜYE                                                                                   ÜYE

          Ömür ÖZDİL                                                                     Barış SAYLAK

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü                                             İl Tarım ve Orman Müdürü

 

               ÜYE                                                                                   ÜYE

   Dr. Ali Volkan CESUR                                                            Pervin TÖRE

Menteşe İlçe Sağlık Müdürü                                                İl Milli Eğitim Müdürü

 

                 ÜYE                                                                                 ÜYE

Tuğg.Yusuf Kenan TOPÇU                                               Doç. Dr. Turhan TOGAN

Muğla İl Jandarma Komutanı                                 MSKÜ Eğit. Ve Araşt. Hast. Başhekimi

 

                ÜYE                                                                                  ÜYE

     Dr. Ümit KURT                                                              Ecz. Esma ALADAĞ

       Serbest Tabip                                                                       Serbest Eczacı