• Anasayfa
  • |
  • Günübirlik Gezi / Tenezzüh Tekneleri

Günübirlik Gezi / Tenezzüh Tekneleri

Fethiye Kaymakamlığı Turizm Danışma Bürosu tarafından gönderilen yazıya istinaden;

Günübirlik gezi/tenezzüh tekneleri ile ilgili iş/işlemler; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, Deniz Turizmi Yönetmeliği, Deniz Turizmi Uygulama Tebliği ve İlçe Günübirlik Deniz Turizmi Kurulu Genel Kuralları çerçevesinde yürütülmektedir.

Deniz Turizmi Yönetmeliği'nin 18.maddesi;"Deniz turizmi tesisleri ile deniz turizmi araçlarının donatan veya kaptanları arasında; tesislere bağlanan veya karaya çekilen deniz araçları ile ilgili olarak bağlama sözleşmesi yapılması zorunludur. Yapılan sözleşmenin bir sureti, donatan veya kaptana verilir" şeklindedir. Ayrıca, Deniz Turizmi Yönetmeliği'nin 29.maddesi (2).fıkrasında ise; işletme belgeli deniz turizmi tesisinin sigorta belgesi ile deniz turizmi aracı işletmelerinin işletme belgesi kapsamında bulunan araçlarının denize elverişlilik ve sigorta belgelerinin her yıl bakanlığa ibraz edilmesi gerekir" hükümleri amirdir.

Buna göre, geçerli marinalardan yapılan liman bağlama sözleşmesi, sigorta poliçesi / P&I ve geçerli denize elverişlilik belgelerinin Kaymakamlığımız Turizm Danışma Bürosuna 18.05.2023 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

denilmektedir.

Bilgilerinize,

Saygılarımızla,